Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vuxenutbildning i Värmland

I Värmland finns massor av möjligheter. Vux Värmland samlar alla yrkesinriktade utbildningar i Värmland på ett och samma ställe.

Vux Värmland

Hitta en utbildning som passar dig

Inom Värmland kan du läsa yrkesinriktade utbildningar hos alla 16 kommuner, oavsett var i länet du bor. Här finns både yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar och kombinationsutbildningar.

Ansök till utbildning

Inom Värmland kan du ansöka till yrkesinriktade utbildningar hos alla 16 kommuner. Läs mer om hur du går tillväga för att göra din ansökan.

Vux Värmland
Vux Värmland

Att studera en vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning är till för vuxna som saknar utbildning från grund- eller gymnasieskolan. Här kan du också komplettera din tidigare utbildning eller påbörja en ny utbildningsinriktning.

Vuxenutbildning i din kommun

Använd länkarna för att läsa mer om vuxenutbildning i just din kommun.

Utbildningsformer

Det finns flera olika sätt att studera för dig som vuxen. Här kan du läsa mer om de olika utbildningsformerna.

Studie- och yrkesvägledning

Du kan få stöd med att planera dina studier och att välja en utbildning som passar dig. Kontakta din hemkommuns studie- och yrkesvägledning så hjälper dom dig.