Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Text

Medicinsk vårdadministratör

Vårdadministratör passar dig som har datorvana, är bra på att kommunicera och har ett intresse för människor. Här lär du dig administration inom hälso- och sjukvård.

Missade du att ansöka?

Ansökan stäng men öppnar igen i februari 2025. Gör en intresseanmälan så hör vi av oss när vi öppnar för ansökan.

Utbildningen passar dig som

 • gillar att varva praktik och teori
 • är duktig på att kommunicera i det svenska språket både i tal och skrift
 • är noggrann och social
 • har datorvana.

Studieform
Hybrid

Längd
2 år

Studietakt
Heltid

Praktik (LIA)
20 veckor

Start
Augusti 2024

Ansökningsstatus
Ansökan stängde 1 maj

Vad gör en vårdadministratör?

Som vårdadministratör kan du arbeta med medicinsk dokumentation och administrativa sekreteraruppgifter inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, företagshälsovård, läkemedelsföretag, försäkringskassa och medicinsk forskning.

Yrkesroller efter examen

 • vårdadministratör
 • medicinsk vårdadministratör
 • medicinsk sekreterare
 • läkarsekreterare
 • forskningssekreterare

Lärande i arbete

Under din utbildning kommer du att praktisera på ett eller flera företag inom branschen i 20 veckor under det som kallas för Lärande i arbete (LIA). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Kunskaper efter utbildningen

Hos oss lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • arkivering
 • diagnos- och åtgärdskodning
 • medicinsk terminologi
 • patientrelaterad dokumentation
 • vårdjuridik

Kurser och innehåll

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

Kurs

Poäng

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

35

Diagnosklassificering

25

Medicinsk terminologi och skrivregler

45

Vårdrelaterad juridik

30

IT och E-hälsa

30

Bemötande och kommunikation

25

Vårdens organisation och verksamhet

20

Administration och hantering av allmän handling

15

Medicinsk dokumentation

25

Administration och ekonomi

25

LIA 1

30

LIA 2

35

LIA 3

35

Examensarbete

25

Totalt

400


Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 35 yhp

Kursen ger den studerande nödvändig teoretisk grund för att kunna kvalitetssäkra medicinsk dokumentation samt bidra till att hindra smittspridning inom vården.

Diagnosklassificering, 25 yhp

Den studerande lär sig klassificera och koda diagnoser och åtgärder i enlighet med Socialstyrelsens klassificeringsanvisningar för öppen- och sluten vård. Utöver det får den studerande förståelse för betydelsen av diagnoskodningen i ett större sammanhang sett till verksamhetens ekonomi och kvalitetsarbete.

Medicinsk terminologi och skrivregler, 45 yhp

Kursen tar upp medicinsk terminologi inom de olika medicinska specialiteterna samt aktuella skrivregler och försvenskningsriktlinjer.

Vårdrelaterad juridik, 30 yhp

Kursen behandlar författningar och riktlinjer som styr den medicinska vårdadministratörens arbete. I fokus står regelverket som styr hälso- och sjukvården och medicinsk dokumentation men även regler om diarieföring och arkivering ingår i kursen.

IT och e-hälsa, 30 yhp

Kursen ger den studerande möjlighet att använda den teknik som finns tillgänglig för medicinska vårdadministratörer samt att använda de digitala system som finns inom vården.

Bemötande och kommunikation, 25 yhp

Kursen behandlar kommunikation och service i mötet med patienter och anhöriga.

Vårdens organisation och verksamhet, 20 yhp

Kursen tar upp hur vården i Sverige är organiserad.

Administration och hantering av allmän handling, 15 yhp

Kursen behandlar hantering av allmänna handlingar så som registrering, diarieföring och arkivering. Vidare behandlar kursen vad det innebär att hantera dokumentation med sekretess och utlämnande av allmän handling samt hur regelverket kring hantering av allmänna handlingar tillämpas.

Medicinsk dokumentation, 25 yhp

Kursen behandlar hur medicinsk dokumentation går till samt hur regelverket om medicinsk dokumentation tillämpas.

Administration och ekonomi, 25 yhp

Kursen behandlar de administrativa arbetsuppgifter som en medicinsk vårdadministratör har. Kursinnehållet är brett och berör ekonomi samt framställande av olika sorters underlag.

Lärande i arbete 1, 30 yhp

Kursen ger en introduktion till arbetet som medicinsk vårdadministratör. Den studerande får möta patienter och anhöriga samt utföra enklare och rutinartade administrativa arbetsuppgifter. Kursen ger även den studerande insyn i hur de olika yrkesrollerna inom vården samspelar inom vården kring dokumentation och administration.

Lärande i arbete 2, 35 yhp

Under kursen får den studerande träna på att delvis självständigt sköta, för en medicinsk vårdadministratör, vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kursen ger en djupare förståelse för hur vården är organiserad och finansieras och vilken roll den medicinska vårdadministratören spelar i det sammanhanget.

Lärande i arbete 3, 35 yhp

Kursen ger den studerande möjlighet att under handledning sköta mer avancerade arbetsuppgifter som kan ingå i arbetet som medicinsk vårdadministratör. Den studerande ska ges möjlighet att själv komma med förslag på lösningar och planering av arbetsupplägg. Kursen tar upp hur relevanta författningar styr det praktiska arbetet.

Examensarbete, 25 yhp

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna.

Att studera en hybridutbildning

Under en hybridutbildning deltar en del studerande från skolans lokaler samtidigt som en del studerande deltar online. Det innebär att du kan välja att delta vid de teoretiska lektionerna via Teams, men du ska kunna infinna dig på skolan under de tillfällen som kräver det. Lektionerna spelas inte in, utan ska följas i realtid.

Vid flera moment som kursstart, tentamen/prov eller obligatoriska praktiska moment måste samtliga studerande vara på plats på skolan. Kraven under en hybridutbildning är lika höga som under en platsbunden utbildning.

Förutsättningar du ska ha för att kunna delta på distans:

 • tillgång till dator
 • bra internetuppkoppling
 • webbkamera (som ska vara på under lektionstid)
 • headset

Vi använder itslearning som gemensam lärplattform, där uppgifter och material läggs ut. Kommunikationen sker via Microsoft Teams.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

Förutom den grundläggande behörigheten måste du ha godkänt betyg (E/G) i följande kurser eller ha motsvarande kunskaper:

 • Svenska 2/Svenska B
 • Engelska 6/Engelska B

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska samt datorvana. En vårdadministratörs arbetsuppgifter kräver god språkbehandling, vilket är en förutsättning för att klara yrkesrollen och det är även mycket viktigt för patientsäkerheten.

Urval och platser

Om du är behörig till utbildningen kommer du att få göra ett första antagningsprov som är webbaserat. Om du har någon form av funktionsvariation, som påverkar dina möjligheter att klara ett webbaserat prov på tid, så kontakta utbildningssamordnare Nina Jareke, nina.jareke@karlstad.se i god tid innan provet.

Om du klarar gränsen för godkänt kommer du att gå vidare i antagningsprocessen som innebär att du får göra ett ytterligare prov på plats i Karlstad. Resultatet från provomgång två ligger till grund för urvalet.

Vi tar emot 25 studerande på utbildningen.

Samarbete med näringslivet

Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och har en ledningsgrupp med representanter från region och kommun. Ledningsgruppen är med och utformar utbildningen.

Offentlig verksamhet med representanter i ledningsgruppen:

 • Region Värmland

Kontakt

Hör av dig till vår utbildningsledare om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Camilla Andersson Elf

Lärare gymnasiet yrkesämnen

Utbildningsledare

Sidan uppdaterad: 2024-05-27

Hittade du det du sökte på sidan?