Yrkeshögskolan i Karlstad

Barnspecialiserad undersköterska, 1 år distans

Barnspecialiserad undersköterska

Den här distansutbildningen vänder sig till dig som redan är utbildad undersköterska och som har minst ett års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. 

Som barnspecialiserad undersköterska har du stora möjligheter till jobb efter utbildningens slut. Så är du intresserad av barns utveckling, sjukdomar och behandling har du kommit helt rätt. 

Utbildningen ger dig kunskaper om barns utveckling, neonatologi, sjukdomstillstånd och behandlingsformer, kommunikation, sampel och pedagogik, barns sorgearbete samt hur man identifierar, planerar, genomför och utvärderar insatser för barnet tillsammans med barn, närstående och personal.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som barnspecialiserad undersköterska inom barnsjukvård och omsorg om barn med funktionsnedsättning. Du ska kunna stödja barnet, anhöriga och närstående och omsätta teoretisk kunskap till praktisk omvårdnad samt ta till dig nya arbetsmetoder utifrån ett evidensbaserat tänkande. Du ska också  hantera och värna om ett etiskt förhållningssätt och bemötande.

Nära samarbete med arbetslivet

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete mellan Karlstads kommun, Hammarö kommun och Landstinget i Värmland för att anpassas efter framtidens krav på barnspecialiserade undersköterskor. 

Lärande i arbete

En stor del av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. Det ger dig möjlighet att använda dina kunskaper ute på en arbetsplats och se hur yrket går till i verkligheten. Du får också möjlighet att bredda ditt nätverk och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. LIA går att göra på annan ort om lämplig LIA-plats kan tillhandahållas.

Vad säger arbetsgivarna?

”Det finns ett stort behov av kompetenta barnspecialiserade undersköterskor inom de kommunala verksamheterna. Här möter och stödjer man familjer i kris där det krävs fördjupad kunskap i samtalsmetodik för att kunna inta ett empatiskt förhållningsätt. Det krävs även fördjupad kunskap för att möta svårt sjuka barn inom olika funktionsnedsättningar, främst inom neuropsykiatri som Aspbergers syndrom, ADD, ADHD och autism.”

Lisbeth Sjödén, personaladministratör, vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads kommun.

”Inom Barn-och ungdomsmedicin (0-18 år), bedriver vi en patientsäker, familjecentrerad vård. Vi möter barn och ungdomar med skiftande vårdbehov i olika situationer. Arbetet är komplext med akutvård, högteknologisk intensivvård och dagsjukvård som kräver kompetent barnutbildad personal. Denna utbildning möjliggör att kompetensen kan rekryteras.”

Elisabet Myrén, avdelningschef, barn och ungdomsmedicin, Landstinget i Värmland.

Utbildningstyp 

Utbildningen innebär heltidsstudier på ett år och den är en påbyggnad och fördjupning av vård- och omsorgsprogrammet. Den sker på distans och det kommer att vara åtta inplanerade närträffar i Karlstad under läsåret. Läs mer om distansstudier här.

Att studera på distans innebär att du själv ansvarar för din studietid. Du kan ofta välja dina studietider själv men vissa tidpunkter måste du vara tillgänglig för föreläsningar via nätet, olika uppgifter, grupparbeten etc. Vi använder  en gemensam lärplattform, itslearning, där uppgifter och material läggs ut, samt där mycket av kommunikationen sker. Detta innebär därför att du måste ha tillgång till en bärbar dator samt bra internetuppkoppling.

Utbildningsstart

Nästa utbildningsstart är i augusti 2019.

Behörighet

Utbildningen är en påbyggnad och fördjupning av vård- och omsorgsprogrammet.

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha den grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan, d.v.s. ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer här om behörighet för studier inom Yh.

Förutom den grundläggande behörigheten behöver du även särskilda förkunskaper, vilket innebär att du måste ha godkänt betyg (E/G) i följande eller motsvarande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet:

  • Etik och människans livsvillkor, 100p
  • Medicin 1, 150p
  • Psykologi 1, 50p
  • Specialpedagogik 1, 100p
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

samt ha relevant yrkeserfarenhet inom vård och omsorg motsvarande minst ett års heltidsarbete, inom de senaste 5 åren.

Yrkeserfarenhet
För att kunna tillgodogöra sig utbildningen behöver undersköterskan ha mött människor med olika vårdbehov. Att vara trygg i sin grundprofession och ha praktiska förkunskaper inom omvårdnad, innan man bygger vidare på sin utbildning, är en förutsättning för att kunna uppnå de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs av en barnspecialiserad undersköterska.

Kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Antal platser

Vi tar emot 25 studerande på utbildningen.

Ansökan

Ansökan kommer att öppna i slutet på februari 2019.

CSN

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Vill du veta mer?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss:

Helena Nordling-Backman
Utbildningsledare/lärare
Telefon: 054-540 14 55
E-post: helena.nordling-backman@karlstad.se

Nina Jareke
Samordnare Yrkeshögskolan
Telefon: 054-540 16 07
E-post: nina.jareke@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den