Yrkeshögskolan i Karlstad

Trafiklärare, 1.5 år

Trafikskola

Vi har förlängt ansökningstiden för trafiklärarutbildningen. Sista ansökningsdag är den 17 maj.

Som trafiklärare ska du undervisa och handleda personer som ska ta körkort. Det är ett utmanande yrke som är både roligt och socialt. Du kommer att möta många olika människor och du får möjlighet att påverka och utveckla dessa individer så att de blir trygga förare i trafiken. Eftersom varje individ är unik är det viktigt att du som trafiklärare är både flexibel och lyhörd, för att kunna ge eleven så bra förutsättningar som möjligt att klara sitt körkort. Du kommer att känna att arbetet är meningsfullt då du tydligt ser resultat av din insats.

Som trafiklärare kommer du att undervisa både teori och praktik. Den teoretiska undervisningen sker oftast i grupp i en lektionssal och den praktiska delen består av körlektioner med en elev i bilen.

För att bli en bra trafiklärare behöver du kunna uttrycka dig tydligt, vara social, lugn och metodisk, samt tycka om att hantera olika människor och olika situationer.

God arbetsmarknad

Det finns en stark efterfrågan på trafiklärare generellt i hela Sverige, så arbetsmarknaden för trafiklärare är god.

Utbildningsstart och utbildningslängd

Utbildningen pågår mellan den 2020-08-24 och 2021-12-17. Vilket innebär heltidsstudier i 1.5 år.

Vi kommer även starta en klass i januari 2021. Ansökan till den kommer att öppna under hösten 2020.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha den grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan, d.v.s. ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer här om behörighet för studier inom Yh.

Förutom den grundläggande behörigheten ska sökande till utbildningar till trafiklärare

  • ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i svenska 2 eller svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper
  • inneha körkort med förarbehörighet B (du ska kunna köra med manuell växel), under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren
  • kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av behörig trafikskola. Läs mer om körbedömningen här. 

Viktigt att veta

För att få arbeta som trafiklärare behövs ett godkännande av Transportstyrelsen. För att få det krävs körkort, examen från trafiklärarutbildning och Transportstyrelsens lämplighetsprövning, vilket bland annat innebär utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister.

En prövningsavgift kommer att tas ut av Transportstyrelsen i samband med ansökan om godkännande.

Läs mer på på Transportstyrelsen.se

Enligt STR kan den som har något av följande riskera att inte anses lämplig av Transportstyrelsen:

  • fått sitt körkort återkallat i tre månader eller mer under de senaste tre åren
  • gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser
  • eller har haft alkolås som villkor för att få fortsätta köra bil
  • dömts för vålds- eller sexualbrott

Kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Antal platser

Vi tar emot max 20 studerande på utbildningen.

Ansökan

Ansökan för utbildningsstart hösten 2020 är nu stängd. Vi kommer att öppna ansökan för utbildningsstart januari 2021 i september.

När du söker ska du ladda upp följande tillsammans med din ansökan:

Dokumenten ska vara inskannade orginal, helst i pdf-format. Namnge filerna så det tydligt framgår vilken typ av dokument det är, till exempel Gymnasieexamen eller Körbedömning. Vi tar inte emot några betyg/intyg i pappersformat. 

Ansökan stängde den 17 maj.

Antagning/urval

Urvalet till utbildningen görs genom antagningsprov, vilket sker på plats på Karlstads Teknikcenter i Karlstad. Provet kommer att göras under vecka 23 eller vecka 24. 
Antagningsbeskeden skickas ut i slutet på juni. 

CSN

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Kontaktperson

Patrik Jarneman
Utbildningsledare/lärare
Telefon: 054-540 18 56
E-post: patrik.jarneman@karlstad.se

Marcus Blomqvist
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 054-540 82 83
E-post: marcus.blomqvist@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den