Viktig information - Fortsätt att koka dricksvattnet i Väse

Dölj
Viktig information

Fortsätt att koka dricksvattnet i Väse

Karlstads kommun rekommenderar att dricksvattnet kokas innan användning i områdena  Grän, Rörsvik, Ekholmen och Väse. Detta gäller de som har kommunalt vatten.

För områdena Skattkärr, Herrön och Spånga har vi från fredag 22 september hävt kokningsrekommendationen.

Mer information
Läs fler nyheter