Samhällsutveckling och planering

Detaljplaner

En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Här kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem.

Vid samrådet och i granskningsskedet har du möjlighet att lämna synpunkter på planerna. Förutom här på hemsidan finns planerna presenterade i Samhällsbyggnadshuset och på Bibliotekshuset i Karlstad.

Om du vill lämna synpunkter ska du göra det innan granskningen. Annars går rätten att överklaga beslutet förlorad och planen antas.

Läs mer om planprocessen på Karlstad.se eller på PBL-kunskapsbanken (Boverkets hemsida).

Karta med färdiga planer och planer under arbete

Nu finns en karta där du kan se färdiga planer och planer under arbete. I kartan kan du klicka dig vidare till mer information om respektive område.
Kartan fungerar inte bra i webbläsaren internet Explorer 10 och äldre!
Se planerna här

Planer under arbete - mellan samråd, granskning eller antagande

Vill du läsa handlingar från detaljplaner och program som nyligen varit på samråd eller granskning?
Se planerna här 

Färdiga detaljplaner 

Här hittar du de detaljplaner som vunnit laga kraft under de senaste åren.
Se planerna här

Planuppdrag

Här hittar du planer som är i startskedet.
Se planerna här

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den