Samhällsutveckling och planering

Detaljplaner

En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Här kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem.

Vid samrådet och i granskningsskedet har du möjlighet att lämna synpunkter på planerna. Förutom här på hemsidan finns planerna presenterade i Samhällsbyggnadshuset och på Bibliotekshuset i Karlstad.

Om du vill lämna synpunkter ska du göra det senast under granskningsskedet. Annars kan rätten att överklaga beslutet om antagande gå förlorad och planen vinner laga kraft.

Läs mer om planprocessen på Karlstad.se eller på PBL-kunskapsbanken (Boverkets hemsida).

Pågående detaljplanearbeten

Gällande detaljplaner

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den