Karlstadsstråket - snabbusstråk

Pågående

Karlstads nya snabbusstråk, Karlstadsstråket, kommer att gå från väg 63 på Rud till Karlstads centrum. Stråket kommer att öka det hållbara resandet och ge en attraktivare stadsmiljö i Karlstad med tätare turer och tystare bussar. Det börjar byggas i början av 2018 och står klart i slutet av året. 

Hållbart resande

När staden utvecklas prioriterar Karlstads kommun gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik. Ett nytt snabbusstråk genom staden bidrar till mer hållbart resande och till den pågående stadsutvecklingen. Detta är den första etappen i en större satsning på en snabbussled från Bergvik i väster till Välsviken i öster.

Förutom att det blir enklare att resa kollektivt, med exempelvis tätare turer, blir resorna dessutom miljömässigt ännu bättre med de elbussar som kommer att trafikera stråket. Elbussarna gör också att stadsmiljön kommer att bli trivsammare eftersom elbussarna som går längs stråket är betydligt tystare.

Från Rud till Karlstads centrum

Första etappen av snabbusstråket sträcker sig från bytespunkten för buss vid väg 63 på Rud och till Karlstad centrum. Från bytespunkten på Rud kommer bussen passera via Rudsskolan till Nobelplan och det planerade Sundsta torg. Efter att ha passarat stenbron går bussen via Haga torg, upp förbi Tingvallagymnasiet och till torget. När resecentrum står klart kommer stråket att även gå dit.

Längs Karlstadsstråket är det många som bor, arbetar och går i skolan vilket gör att det är många som kommer att kunna ta del av satsningen och enkelt kunna ta sig till Karlstads centrum.

Stråket färdigt i slutet av 2018

Första etappen av snabbusstråket kommer att börja byggas i början av 2018 och stå klart i slutet av året. Den totala kostnaden för stråket är 140 miljoner kronor, varav kommunen står för halva kostnaden och andra halvan betalas med statligt stöd.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastruktursprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.