Viken – 700 nya bostäder, ny förskola, kajpromenad

Pågående

Området mellan Inre hamn och Tullholmsviken genomgår just nu en stor förändring, från industriområde till levande bostadsområde. Från 2014 och framåt väntas området förtätas med upp till 700 nya bostäder, en ny förskola, kajpromenad, handel och kontor. Här kan du se vilka projekt som är aktuella i området just nu.