Viktig information - Ventilationen är delvis ur funktion i LEKA

Dölj
Viktig information

Ventilationen är delvis ur funktion i LEKA

Ventilationen är delvis ur funktion i LEKA (upplevelsebadet) och temperaturen i luften är lägre än vanligt. Vi arbetar för att lösa detta så fort som möjligt.