Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag, som är ett ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad.

Välj knappval 4 när du ringer till Kontaktcenter om du söker en bostadsanpassningshandläggare.

Bostadsanpassningsbidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Du kan till exempel behöva anpassa din bostad för att du ska kunna sköta din personliga hygien, matlagning och förflyttning.

Om bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget ska ge dig som har en funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv. För att kunna söka bidraget ska du bo i din bostad permanent och behovet ska vara långvarigt eller bestående. Du kan få bidrag till åtgärder både inom- och utomhus. Du får inte bidrag om åtgärden hör till normalt underhåll eller beror på byggnadstekniska brister.

Efter att du fått ditt bidrag beviljat är det du själv som beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört.

Detta kan du få bidrag för

Du kan få bidrag för nödvändig anpassning av bostadens fasta funktioner i bostaden och i anslutning till den. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en flytt. Kontakta en bostadsanpassningshandläggare vi kommunens Kontaktcenter för att få mer information om vad just du kan få bidrag för, kontaktuppgifter hittar du längre upp på sidan.

Om du bor i en hyresrätt måste fastighetsägaren alltid godkänna att åtgärden får utföras. Du gör ansökan via den blankett som finns på den här sidan och fastighetsägaren måste skriva på ansökan.

Invändigt

Ansök via e-tjänst om det gäller anpassningar inomhus. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänst går det också bra att ansöka via blankett.

Utvändigt

Ansök via blankett om det gäller anpassningar utanför boendet, exempelvis i trapphus eller omgivningen utanför huset. Bor du i en bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen godkänna utvändiga åtgärder.

Du som äger din fastighet kan göra ansökan via e-tjänst. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänst går det också bra att ansöka via blankett.

Bor det någon annan i bostaden eller äger eller hyr du den tillsammans med någon annan? I så fall ska även den personen godkänna åtgärden. Godkännandet ska vara skriftligt och skickas in tillsammans med din ansökan.

När du ska bygga nytt eller renovera kan du få bidrag om du har skäl för att få din bostad utformad utifrån särskilda behov. Observera att grundkravet för tillgänglighet ska vara uppfyllt. Bidrag kan eventuellt beviljas för åtgärder utöver grundkravet, om de måste utföras med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Om du flyttar kan du få bidrag om du väljer en bostad som är lämplig för dig och din funktionsnedsättning. Om bostaden inte är lämplig utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag, kan du endast få bidrag för mindre åtgärder. Är du osäker på vad som gäller för just din bostad inför flytt kan du kontakta oss.

Innan du ansöker

När du ansöker ska du även skicka in några bilagor, vilket kan vara bra att förbereda innan du börjar fylla i din ansökan.

  • Ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder du sökt är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.
  • En kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning för de åtgärder du önskar göra.
  • En beskrivning av de åtgärder du sökt samt ritningar och teknisk beskrivning (vid mer omfattande åtgärder).

Ansökan

E-tjänst

Om du bor i bostadsrätt och vill göra invändiga anpassningar eller om du bor i egen fastighet kan du ansöka via e-tjänst. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänst går det också bra att ansöka via blankett.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Blankett

Om du bor i bostadsrätt och vill ansöka om utvändiga förändringar eller om du bor i hyresrätt ska du göra ansökan via blankett. Du kan också ansöka via blanketten om du inte har möjlighet att söka via e-tjänst.

När du fått ditt beslut

När du fått ditt beslut beställer du själv beviljade åtgärder genom att kontakta valfritt företag som har F-skattsedel och är momsregistrerat.

När anpassningen är utförd, skicka in en kopia på fakturan till kommunen för att få ditt bidrag. Du betalar sedan själv fakturan med beviljad bidragssumma. I vissa fall görs uppföljning av handläggare före utbetalning av bidrag.

Du kan söka bidrag för reparation, service och besiktning av tekniskt avancerad utrustning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

När anpassningen, exempelvis en hiss eller en automatisk dörröppnare, är installerad i ditt hem är du ägare av den. Då gäller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. I och med det blir du också ansvarig för att bevara utrustningens funktion enligt tillverkarens instruktioner. 

Vid fel eller reparationsbehov ska du själv kontakta installatören eller annan entreprenör med lämpligt kompetens

Fastighetsägare till flerbostadshus kan söka återställningsbidrag. Återställningsbidrag innebär ett ekonomiskt bidrag för att återställa en tidigare tillgänglighetsanpassad bostad, alltså ta bort tillgänglighetsanpassningen. Ägare till småhus eller bostadsrätt kan inte söka återställningsbidrag.

Hyresrätt

Fastighetsägare kan få bidrag för återställning av tidigare beviljade åtgärder i bostaden och i anslutning till den.

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningar har enbart möjlighet att få bidrag för återställning i föreningens allmänna utrymmen. En förutsättning för att återställningsbidrag ska kunna beviljas är att anpassning som utförts är till nackdel för nästkommande hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare.

Du kan överklaga teknik- och fastighetsnämndens beslut till förvaltningsrätten. Du gör det genom att skicka överklagan till oss så vidarebefordrar vi överklagan den och tillhörande handlingar till förvaltningsrätten.

Taggar för sidan

Bostäder och boendemiljö

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

22 Juli 2024