Lediga tomter i Edsvalla

Edsvalla är ett vackert jordbrukssamhälle som ligger längs med Norsälven omkring 18 km nordväst om Karlstad. Här finns det lediga tomter till salu.

Övre Bruket

Tomterna ligger i ett trevligt villaområde med närhet till skola och idrottsanläggning med vackra grönområden intill Norsälven. Fastigheterna ska byggas med 1-1½-planhus utan källare. En huvudbyggnad och ett uthus med en total byggnadsarea om 200 kvadratmeter per fastighet får byggas. Marken utgörs av sand till ett djup av mellan 1-3 meter, därefter följer lös lera med mäktigheter från 0-8 meter.

Detaljplanebestämmelserna i området varierar. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens byggrupp för mer detaljerad information.

Lediga tomter

Nedanstående tomter finns till försäljning genom kommunens tomtkö. Observera att en tomt som finns listad kan vara reserverad, men ännu inte såld. Det går att anmäla sig som nästa intressent till en reserverad tomt i händelse att tilltänkt köpare tar tillbaka sin reservation.

Lediga tomter
FastighetAdressStatusTomtytaPris exklusive vatten och avlopp
Edsvalla 1:18

Masugns-
vägen 22

Ledig1307 m270 000 kr
Edsvalla 1:19Masugns-
vägen 20
Ledig1181 m270 000 kr
Edsvalla 1:20Masugns-
vägen 18
Ledig1057 m270 000 kr
Edsvalla 1:22Masugns-
vägen 14
Ledig1117 m270 000 kr
Edsvalla 1:23Masugns-
vägen 12
Ledig1200 m270 000 kr

Tabellen syns bäst på en större skärm men det går att scrolla tabellen i sidled.

Intresserad av en tomt?

All försäljning av kommunala småhustomter sker genom kommunens tomtkö. Är du redan med i kön kan du kontakta oss för att anmäla ditt intresse.

Kontaktuppgifter

Kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 så hjälper de dig vidare.
E-post direkt till handläggaren för tomtkön: tomtko@karlstad.se

Taggar för sidan

Tomter

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juli 2024