Stöd och bidrag för energi

Det finns flera olika stöd och bidrag som du kan söka för energieffektivisering, bland annat stöd för installation av solceller, stöd till energilagring, ROT-avdrag för installation av energieffektiv anläggning och klimatklivet.

Elcertifikat

Elcertifikat på Energimyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Klimatklivet på Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ROT-avdrag

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot).

ROT-avdrag på Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Grön teknik på Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksidrottsförbundet har stöd till energi- och miljöprojekt

Huvudsyftet med anläggningsstödet är att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Men svensk idrott ska också vara med och bidra till att Sveriges miljömål uppfylls, därför delar RF ut stöd till energi- och miljöprojekt. Ofta kan föreningarna även spara mycket pengar genom att göra energi- och miljöomställningar i sina anläggningar, som istället kan användas till verksamhet.

För att föreningarna ska kunna få stödet behöver de ha en Energi och miljökartläggning över anläggningen de söker stöd för.

Mer information hos Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler stöd och bidrag att söka

Stöd och bidrag på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd för dig som har verksamhet på landsbygden på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag för radonsanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taggar för sidan

Energi och uppvärmning

Sidan uppdaterad: 2023-05-17

3 Oktober 2023