Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Energieffektivisera ditt småhus

Går du i tankarna om att energieffektivisera ditt småhus? Ett småhus definieras som ett en- eller tvåfamiljshus. Du kan ansöka om bidrag för att täcka materialkostnader för vissa värmesystems- och klimatskärmsåtgärder.

Vad kan jag söka bidrag för?

Om du äger ett småhus som du vill energieffektivisera kan du ansöka om bidrag för materialkostnad för värmesystemssåtgärder. Eftersom bidraget gäller för materialkostnad kan du separat ansöka om rotavdrag för eventuella arbetskostnader.

Om du får ett positivt beslut för värmesystemsåtgärder kan du även ansöka om klimatskärmsåtgärder på samma hus. Detta innebär att du kan få bidrag för att byta ut fönster, dörrar och isolering eller för tilläggsisolering och tilläggsglasrutor.

Vad krävs för att få bidraget?

Du som vill söka bidrag för energieffektivisering av ditt småhus måste delvis eller helt äga bostaden och vara stadigvarande boende i småhuset. Huset måste även klassas som ett småhus. Ett småhus definieras som ett en- eller tvåfamiljshus.

Småhuset måste också värmas upp med antingen direktverkande el, eller genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el eller genom gasförbränning.

Hur ansöker jag om bidraget?

Du ansöker om bidraget via Boverkets e-stjänst. Kontakta energi- och klimatrådgivningen för personlig rådgivning och eventuella frågor om energieffektivisering av ditt småhus.

Sidan uppdaterad: 2024-02-07

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida