Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vatten och avlopp

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har eller vill ha kommunalt vatten och avlopp eller vad du ska tänka på om du har egen brunn och enskilt avlopp.