Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet. Målet är att vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten.

Karta över vattenskyddsområden i Karlstads kommun

Det är inte bara vattentillgångar som används idag som skyddas. Även reservvattentäkter eller sådana vattentäkter som kan vara av vikt för vattenförsörjningen i framtiden kan skyddas. I Karlstads kommun finns sex vattenskyddsområden. De ligger i Sörmon, Hynboholm, Kattfjorden, Molkom (Sandtorp), Mellerudstorp och Törne.

Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

Inom ett vattenskyddsområde finns skyddsföreskrifter, det vill säga bestämmelser som styr vad som är tillåtet och inte för att vattnets kvalitet inte ska hotas. För dig som bor eller har verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller dessa bestämmelser. De handlar om att du måste vara extra försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten.

Vissa saker måste du ha tillstånd för från miljönämnden, andra saker får du inte göra alls, något kräver anmälan. Vad som gäller i ditt område hittar du i skyddsföreskrifterna som finns längre ner på den här sidan. Tänk på att söka tillståndet eller anmäla i god tid. Du behöver tillståndet innan du påbörjar en ny verksamhet.

För vattentäkterna Hynboholm, Sörmon/Härtsöga, Mellerudstorp och Törne kontakta miljöförvaltningen på telefonnummer 054-540 00 00 för att få mer information om vad som gäller för din fastighet.

Här hittar du beslut med föreskrifter och kartor över Kattfjordens vattenskyddsområde:

Här hittar du beslut med föreskrifter och kartor över Hynboholms vattenskyddsområde:

Här hittar du beslut med föreskrifter och kartor över Sörmons, Härtsöga och Östra Sörmons vattenskyddsområde:

Här hittar du beslut med föreskrifter över Törnes vattenskyddsområde:

Här hittar du beslut med föreskrifter över Mellerudstorp vattenskyddsområde:

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida