Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Studiebesök vatten och avlopp

VA-verksamheten tar emot studiebesök på många platser i kommunen. Det går att i grupp besöka Sjöstadsverket och reningsverken i Vålberg, Skåre och Molkom. VA-verksamheten kan också komma ut till skolor och berätta om vatten och avlopp.

Reningsverk

Du och din skolklass, förening med mera kan besöka Sjöstadsverket i Karlstad eller reningsverken i Skåre, Vålberg eller Molkom. Vi tar emot studiebesök från grupper i alla åldrar från mellanstadiet och uppåt.

Skolbesök

Vill du ha ett besök i klassrummet, där vi berättar om vatten och avlopp i Karlstad? Det går alldeles utmärkt.

Kontakt

Om du vill göra ett studiebesök, kontakta gärna Karlstads kommun via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se.

Kontakta oss minst två veckor före det planerade besöket.

Sidan publicerad: 2022-12-13

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?