Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ungdomar i en park

Leva hållbart

Vi lever som om vi hade fyra jordklot. Det måste vi ändra på. Vi tror att vi gör det bäst tillsammans. Ensam är inte stark.

Varje steg räknas

Varje steg vi tar för att uppnå ett bättre klimat räknas. Om det är så att du väljer att minska ditt matsvinn genom att se till äta upp maten i ditt kylskåp innan den blir för gammal, laga dina prylar istället för att köpa nya, samåka med en kompis eller byta ut hälften av dina resor till kollektivtrafik så är din insats för klimatet viktig. Helt enkelt - gör din grej!

Nyheter om leva hållbart