Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lokalt klimatkontrakt

Vi står tillsammans inför en stor utmaning, att minska våra utsläpp för att skapa ett bättre klimat och en bättre miljö för oss alla. Vi i Karlstads kommun tror att vi gör det bäst tillsammans, att vi alla har förmågan och kraften att bidra, att varje steg vi tar räknas. Både enskilt och tillsammans. Skriv på ni också!

Guide

Gör så här för att bli ett klimatsmart företag/förening

Varför ska vi vara med?

Som företag, organisation eller förening är det en överlevnadsfråga – möjligheten att vara relevant när världen ställer om. När du har skrivit på ett lokalt klimatkontrakt är du en del av satsningen Klimatneutrala Karlstad 2030, och får tillgång till ett nätverk, stöttning och inspiration för er att hitta nya strategier och affärsmodeller, som hjälper er att framtidssäkra ert arbete. Ensam är inte stark i omställningen.

Människor på uteservering

Ska du presentera idén först?

Vill du ha ett underlag när du ska träffa dina kollegor eller din förening? Här finns presentationer som du kan använda dig av.

Människor på uteservering

Klimatneutrala Karlstad 2030 och lokala klimatkontrakt är också en del av Agenda 2030-protokollet. Ett politiskt initiativ för en strukturerad samverkan mellan organisationer och företag som verkar i kommunen. Karlstads Agenda 2030-protokoll är indelat i tre fokusgrupper: Klimat och hållbar konsumtion, Kommun- och näringslivssamverkan i brottsförebyggande arbete och Hållbara upphandlingar. Inom klimatområdet finns utöver en fokusgrupp även öppna träffar (Torsdagsfôlket).