Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Vy över Klarälven med stenbron

Lokalt klimatkontrakt

Ett lokalt klimatkontrakt är ett avtal som skrivs mellan Karlstads kommun och er som företag eller förening. Att skriva på kontraktet innebär att man står bakom målbilden för ett klimatneutralt Karlstad 2030. Skriv på ni också!

Ska du presentera idén först?

Vill du ha ett underlag när du ska träffa dina kollegor eller din förening? Här finns presentationer som du kan använda dig av.

Människor på uteservering
Människor på uteservering

Tips och inspiration till föreningar

Är du aktiv i en förening och nyfiken på att teckna ett lokalt klimatkontrakt? Eller har din förening redan tecknat ett kontrakt men du vill veta mer? Här finns tips och inspiration listat för dig som är nyfiken och är aktiv i en förening.

Ska du presentera idén först?

Vill du ha ett underlag när du ska träffa dina kollegor eller din förening? Här finns presentationer som du kan använda dig av.

Människor på uteservering

Klimatneutrala Karlstad 2030 och lokala klimatkontrakt är också en del av Agenda 2030-protokollet. Ett politiskt initiativ för en strukturerad samverkan mellan organisationer och företag som verkar i kommunen. Karlstads Agenda 2030-protokoll är indelat i tre fokusgrupper: Klimat och hållbar konsumtion, Kommun- och näringslivssamverkan i brottsförebyggande arbete och Hållbara upphandlingar. Inom klimatområdet finns utöver en fokusgrupp även öppna träffar (Torsdagsfôlket).