Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Näringslivets organisationer, föreningar och nätverk

Här hittar du olika nätverk, föreningar och organisationer i Karlstad.

Mötesplatser och affärsnätverk

Kluster och branschföreningar

Stöd och finansiering

Företagsorganisationer

Sidan uppdaterad: 2023-06-02

Hittade du rätt information på sidan?