Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Tre personer diskuterar ritning på byggarbetsplats

Näringslivet i Karlstad

Världsunik kompetens och strategiskt läge! Här i Karlstad finns spännande och intressanta företag som ligger i framkant i sina branscher. Företag med ena foten i den värmländska entreprenörskulturen och den andra ute i världen. Karlstads företag finns inom många olika branscher och skapar hela tiden nya idéer, lösningar och produkter.

Spännande och bred arbetsmarknad

Karlstad har brett näringsliv med spetsar som bioekonomi, spelindustri, digitaliserade välfärdstjänster och samhällssäkerhet.

Här finns ett kompetenscentrum inom samhällsskydd och säkerhet. Karlstad har en lång erfarenhet av myndigheter inom försvars- och säkerhetsområdet.

Det är här du ska vara om du vill driva utveckling av fossilfria och förnyelsebara material. Vi har resurserna för en hållbar framtid i form av ett komplett ekosystem – skogen, bruken, de tekniska konsulterna och forskningen.

Spelutveckling på stark uppgång. Design, konst, litteratur, programmering och projektledning är alla viktiga kompetenser för spelutveckling. Här finns alla beståndsdelar samt entreprenörskapet och drivkraften.

De största branscherna sett till antal företag och anställda

  • Logistik – tack vare vårt geografiska läge och vår roll som tillväxtmotor i regionen.
  • Bygg – vi växer stadigt och har en inflyttning av cirka 800 personer per år.
  • Handel – Karlstad har sen långt tillbaka varit en handelsstad och handeln har en hög omsättning i förhållande till antalet invånare.
  • Företagstjänster – vi är en konsulttät kommun speciellt inom teknik, ekonomi och marknadsföring.
  • IT/telekom.

Branscherna är tätt sammankopplade med våra kluster inom skoglig bioekonomi, Paper Province, IT/Telekom Compare och verkstadsindustrin genom IUC/Stål & Verkstad. Samarbeten som sträcker sig långt tillbaka och har betydelse för vår näringslivsutveckling.

Lär dig mer, hitta samarbeten och kontakter

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?