Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Snickra snickra

Karlstad växer

Planerade och pågående projekt i Karlstads kommun

Om Karlstad växer

På den här webbplatsen kan du följa olika projekt från att de börjar planeras till dess att de så småningom eventuellt blir verklighet och står färdigbyggda.

Så planerar vi Karlstad

Karlstads kommun vill skapa ett bättre liv i solstaden. Här ska allt finnas som behövs för ett bättre liv – med närhet till vatten, natur och livsglädje. Läs här om hur vi jobbar för att nå dit.

Gå med i medborgarpanelen

Stadsbyggnadsförvaltningen genomför under 2022-2023 ett pilotprojekt där en medborgarpanel om 400 personer ska rekryteras. Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse att delta i denna panel som under pilotprojektet kommer att få besvara minst tre undersökningar. Syftet med en medborgarpanel är att förvaltningen ska kunna inhämta Karlstadsbornas synpunkter i vissa utvalda ämnen för att på så vis få ett bättre beslutsunderlag.