Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Människor som promenerar på gågatan i Karlstad

Ta dig fram i Karlstad

När staden utvecklas så prioriterar Karlstads kommun gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik. Men självklart ska även bilar ta sig fram på ett bra sätt. När vi utvecklar kommunen kommer det att märkas på gatorna i Karlstads centrum. Vi kommer att berätta mer om hur du bäst tar dig fram då, men redan nu kan vi tillsammans ändra resvanor så att vi kan fortsätta ta oss fram smidigt. Här ger vi dig några tips.

Gå eller cykla

Karlstad är en platt och cykelvänlig stad där det mesta ligger mindre än fem kilometer från Stora torget. Det finns ett stort nät av cykelvägar som binder ihop stadens stadsdelar både med centrum och med varandra.

Kollektivtrafik

Att resa kollektivt är ett bra alternativ med många fördelar. Du slipper leta efter parkeringsplatser eller sitta i bilköer, du kan använda din restid till något värdefullt som att arbeta, läsa eller prata med en medresenär.

Hållbara transporter

Hållbart resande i ett växande Värmland var ett treårigt projekt som arbetade för ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan i regionen. Projektet ägdes av Karlstads kommun och drevs i samverkan med Värmlandstrafik. Nio av länets kommuner deltog samt ett antal företag och organisationer.

Ta bilen

Biltrafiken i Karlstad ökar ständigt och bidrar till både luftföroreningar och trängsel. En stad med minskad biltrafik blir trevligare att besöka, bo i och arbeta i. Minskad biltrafik innebär att fler ytor kan användas till grönområden och till att promenera och cykla på. Därför arbetar staden för att få fler att välja alternativa sätt att resa när så är möjligt. Har du behov av att åka bil kan du samåka eller välja en miljöanpassad bil för att minska miljöpåverkan.

Så planerar vi framtidens trafik

Bilen är en viktig del i dagens transportsystem och kommer att vara så under överskådlig tid, men biltrafiken måste vara i balans med omgivningen.

Fler korta resor

Om vi gör det enklare att cykla, gå eller åka buss så kan vi förhoppningsvis minska antalet korta bilresor. Vilket gör att det blir mer utrymme på våra vägar för de som verkligen behöver ta bilen.