Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Översiktsbild som visar det vinnande förslaget i arkitekttävlingen för nya Katrineberg.
Översiktsbild som visar det vinnande förslaget i arkitekttävlingen för nya Katrineberg.

Översiktsbild som visar det vinnande förslaget i arkitekttävlingen för nya Katrineberg.

Arkitekttävling Katrineberg

"Bland stänk och flikar" vann. En ny stadsdel ska växa fram i Katrineberg och Karlstads kommun har genomfört en arkitekttävling med syfte att ta fram en strukturplan och gestaltning för området.

"Bland stänk och flikar" är det vinnande förslaget

Det vinnande teamet är den Göteborgsbaserade arkitektbyrån 02Landskap i samarbete med Okidoki, som är en fullservicebyrå inom arkitektur, och Herud konsult som arbetar med trafik- och samhällsplanering. Förslaget de tagit fram går under namnet "Bland stänk och flikar".

Tävlingen är startskottet för detaljplanearbetet, och det vinnande bidraget kommer ligga till grund för detaljplaneläggningen av nya Katrineberg.

Ilustrationsplan Katrineberg
Illustrerad bild med flygvy över Katrineberg.

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

Hittade du det du sökte på sidan?