Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Illustration över stressad person som springer med matkasse

Förläng parkeringen var du än är. Betala med app eller sms.

Karlstads Parkering

Vi är ett kommunalt bolag som har hand om de avgiftsbelagda kommunala parkeringarna. Vi jobbar även med utveckling av parkeringsfrågor för att främja en hållbar utveckling av Karlstad.

Nyheter