Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vuxenutbildning i Värmland

I Värmland finns massor av möjligheter. VUX-Värmland har samlat alla yrkesinriktade utbildningar i Värmland på ett och samma ställe.

Elev mixar drinkar bakom en bardisk.

Yrkesinriktade utbildningar i Värmland

En yrkesinriktad utbildning kan öka dina chanser att få jobb och det finns många olika kommunala utbildningar inom Värmland. Det finns tre olika utbildnigsformer för utbildningarna: yrkesutbildning, lärlingsutbildning och kombinationsutbilding. Upplägg och innehåll kan se olika ut beroende på vilken kommun som anordnar utbildningen.

Att studera vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning är till för vuxna som saknar utbildning från grund- eller gymnasieskolan. På komvux kan du också komplettera din tidigare utbildning eller välja att påbörja en ny utbildningsinriktning.

Elev mixar drinkar bakom en bardisk.
Elev mixar drinkar bakom en bardisk.

Ansök till utbildning

Inom Värmland kan du ansöka till yrkesinriktade utbildningar hos de olika kommunerna. Läs mer om hur du går tillväga för att göra din ansökan.

Läs mer om utbildningen

Komvux som anpassad utbildning

Utbildningen ger stöd och stimulans till lärande. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att lättare få jobb och kunna vara aktiv i samhället. Utbildningen är bra för din personliga utveckling.

Läs mer om studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Du kan få stöd med att planera dina studier och att välja en utbildning som passar dig. Kontakta din hemkommuns studie- och yrkesvägdledning så hjälper dom dig.

Läs mer om Yrkesväg Värmland

Yrkesväg Värmland

Yrkesväg är ett projekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för tredjelandsmedborgare (personer med medborgarskap utanför EU) att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.