Karlstads kommuns webbplats

Vi är stolta att utveckla Karlstad.

Vill du vara med? Vi söker en ekonomidirektör och en biträdande kommundirektör/VD.

Ilandaskolan söker lärare i hkk samt annat ämne

Publicerad
1 april 2019
Sök senast
19 april 2019

Fritidspedagog till Stodeneskolan

Publicerad
1 april 2019
Sök senast
19 april 2019

Rektorer till Barn- och ungdomsförvaltningen

Publicerad
2 april 2019
Sök senast
21 april 2019

Lärare till lågstadiet på Kroppkärrsskolan

Publicerad
29 mars 2019
Sök senast
21 april 2019

3 st fritidspedagoger/lärare i fritidshem Kroppkärrsskolan

Publicerad
29 mars 2019
Sök senast
21 april 2019

Behandlingsassistent till Charly HVB

Publicerad
4 april 2019
Sök senast
21 april 2019

Lärare till Gymnasiesärskolans individuella program

Publicerad
3 april 2019
Sök senast
22 april 2019

2 st förskollärare, 100%, tillsvidare, till Daggkåpans förskola

Publicerad
5 april 2019
Sök senast
22 april 2019

Förskollärare/barnskötare, 100%, vikariat, till Daggkåpans förskola

Publicerad
5 april 2019
Sök senast
22 april 2019

Vaktmästare till Sundsta-Älvkullegymnasiet

Publicerad
8 april 2019
Sök senast
22 april 2019

Förskollärare, 100%, tillsvidare, Morkullans förskola i Skattkärr

Publicerad
8 april 2019
Sök senast
22 april 2019

Förskollärare / Barnskötare

Publicerad
28 mars 2019
Sök senast
22 april 2019

Projektledande VA-ingenjör

Publicerad
29 mars 2019
Sök senast
22 april 2019

Drifttekniker - vatten

Publicerad
29 mars 2019
Sök senast
22 april 2019

Drifttekniker - avlopp

Publicerad
29 mars 2019
Sök senast
22 april 2019

Lärare till Ilandaskolans grundsärskola

Publicerad
1 april 2019
Sök senast
23 april 2019

Lärare i idrott till Norrstrandsskolan år 4-6

Publicerad
9 april 2019
Sök senast
23 april 2019

Lärare till Hagaborgsskolan

Publicerad
9 april 2019
Sök senast
23 april 2019

Miljö- och hälsoskyddsinspektör inriktning livsmedel

Publicerad
4 april 2019
Sök senast
23 april 2019

Fastighetstekniker inom värme och ventilation

Publicerad
3 april 2019
Sök senast
24 april 2019

Nämndsekreterare

Publicerad
5 april 2019
Sök senast
24 april 2019

Samordnare till enheten för studie- och yrkesvägledning

Publicerad
2 april 2019
Sök senast
25 april 2019

1 förskollärare/barnskötare, Björkdungens förskola

Publicerad
4 april 2019
Sök senast
25 april 2019

Förskollärare alternativt barnskötare till Klara förskola

Publicerad
1 april 2019
Sök senast
26 april 2019

Förskollärare till Klasmossens förskola

Publicerad
19 mars 2019
Sök senast
28 april 2019

Förskollärare till Balders förskola

Publicerad
3 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Energiingenjör

Publicerad
4 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Lärare i hem- och konsumentkunskap 40 % på Nyeds skola

Publicerad
4 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Lärare i spanska åk 6-9 på Nyeds skola, 50 %

Publicerad
4 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Lärare i tyska åk 6-9 på Nyeds skola, 50 %

Publicerad
4 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Lärare i trä- och metallslöjd på Nyeds skola, 80 %

Publicerad
4 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Lärare i textilslöjd på Nyeds skola, 80 %

Publicerad
4 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Skolkurator till Nyeds skola, 80 %

Publicerad
4 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Fullriggarens förskola med mobil enhet söker förskollärare

Publicerad
10 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Förskollärare alt Barnskötare till Vasalundens förskola

Publicerad
10 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Förskolan Lotsen söker förskollärare

Publicerad
10 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Förskolan Lotsen söker barnskötare för vikariat

Publicerad
10 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Barnskötare till Norrstrands förskola

Publicerad
15 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Lärare Ma/No 100% Mariebergsskolan

Publicerad
8 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Socialpedagog 100% Mariebergsskolan

Publicerad
8 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Hjälpmedelstekniker

Publicerad
10 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Lärare åk 4-6 Skåreskolan

Publicerad
18 april 2019
Sök senast
28 april 2019

Lärare till fordons-och transportprogrammet på Nobelgymnasiet

Publicerad
8 april 2019
Sök senast
29 april 2019

Lärare 4-6

Publicerad
9 april 2019
Sök senast
29 april 2019

Mellanstadielärare/ Lärare 4-6

Publicerad
9 april 2019
Sök senast
29 april 2019

Lärare F-3

Publicerad
9 april 2019
Sök senast
29 april 2019

Vaktmästare

Publicerad
15 april 2019
Sök senast
29 april 2019

2 Fritidspedagoger/ Lärare i fritidshem Stockfallets skola

Publicerad
12 april 2019
Sök senast
29 april 2019

Textilslöjdslärare till Ilandaskolan

Publicerad
10 april 2019
Sök senast
30 april 2019

Lågstadielärare Hultsbergsskolan

Publicerad
9 april 2019
Sök senast
30 april 2019

Fritidspedagoger/Lärare i fritidshem Hultsbergsskolan

Publicerad
4 april 2019
Sök senast
30 april 2019

Sommarjobb: semestervikarier/boendestödjare

Publicerad
4 februari 2019
Sök senast
30 april 2019

Förskollärare 100 % Fogdemyrens förskola

Publicerad
16 april 2019
Sök senast
1 maj 2019

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Färjestadsskolan

Publicerad
8 april 2019
Sök senast
2 maj 2019

Socialpedagog Tuggeliteskolan

Publicerad
18 april 2019
Sök senast
2 maj 2019

Lärarassistent Tuggeliteskolan

Publicerad
18 april 2019
Sök senast
2 maj 2019

Skolkurator till elevhälsoteamen på Skåreskolan, Stodeneskolan och Råtorps skolor

Publicerad
9 april 2019
Sök senast
3 maj 2019

Skolsköterska Skattkärrsskolan

Publicerad
8 april 2019
Sök senast
3 maj 2019

Biträdande kommundirektör/VD

Publicerad
10 april 2019
Sök senast
5 maj 2019

Ekonomidirektör

Publicerad
10 april 2019
Sök senast
5 maj 2019

Köksansvarig Stodeneskolan

Publicerad
8 april 2019
Sök senast
5 maj 2019

Undersköterskor till hemtjänsten i Vålberg

Publicerad
18 april 2019
Sök senast
5 maj 2019

Lärare i Ma/NO/Tk till Ilandaskolan

Publicerad
12 april 2019
Sök senast
5 maj 2019

Affärsutvecklare till Karlstads Parkerings AB

Publicerad
18 april 2019
Sök senast
5 maj 2019

Handledare/Coach på Nobelgymnasiet

Publicerad
17 april 2019
Sök senast
5 maj 2019

Driftansvarig till Karlstads Parkerings AB

Publicerad
18 april 2019
Sök senast
5 maj 2019

Fritidspedagog 100% Väse skola

Publicerad
18 april 2019
Sök senast
8 maj 2019

Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd

Publicerad
18 april 2019
Sök senast
9 maj 2019

KLARABORGS CSU/Intresseskolan söker Ma/No lärare inriktning Natur, Hälsa & Miljö

Publicerad
15 april 2019
Sök senast
10 maj 2019

KLARABORGS CSU söker 2 fritidspedagoger

Publicerad
15 april 2019
Sök senast
10 maj 2019

KLARABORGS CSU söker lärare åk. 4-6

Publicerad
15 april 2019
Sök senast
10 maj 2019

Specialpedagog till Vålbergsskolan

Publicerad
8 april 2019
Sök senast
10 maj 2019

Slöjdlärare trä-och metall 80%

Publicerad
15 april 2019
Sök senast
12 maj 2019

Fritidspedagog/ Lärare i Fritidshem Stockfallets skola

Publicerad
12 april 2019
Sök senast
13 maj 2019

Sommarjobb: Simlärare, simlärarassistenter, Kultur-och fritidsförvaltningen

Publicerad
13 februari 2019
Sök senast
13 maj 2019

Handledare

Publicerad
9 april 2019
Sök senast
15 maj 2019

Lärare - lovskola sommaren 2019

Publicerad
9 april 2019
Sök senast
15 maj 2019

Sommarjobb, Kockar och ekonomibiträden till barn- och ungdomsförvaltningen

Publicerad
13 februari 2019
Sök senast
31 maj 2019

Sommarjobb inom vård och omsorgsförvaltningen

Publicerad
1 april 2019
Sök senast
31 maj 2019
Se alla lediga jobb