Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild till startsida karlstad.se

Hej, vad söker du?

Aktuellt

Nyheter från Karlstads kommun

  • Karlstads kommun deltar under Almedalsveckan

    Almedalsveckan är Sveriges största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. En möjlighet för oss att påverka, skapa synlighet med våra budskap o...
  • En tillgänglig stad för alla

    Karlstads kommun vill att alla människor oavsett fysiska förutsättningar ska ha tillgång till både stadsmiljö och publika byggnader. En del hinder ...
  • Utställningen SURR utsatt för skadegörelse

    Utställningen SURR som visades i Museiparken har tyvärr behövts plockas bort efter att den blivit utsatt för skadegörelse. Den kommer inte att sätt...

Kalender för politiska möten

Här hittar du mötesdatum samt kallelser och protokoll från politiska möten i kommunen.

Anslagstavla

På kommunens officiella anslagstavla publiceras bland annat information inför fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och andra kungörelser.

Evenemang