Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild till startsida karlstad.se

Hej, vad söker du?

Aktuellt

Nyheter från Karlstads kommun

 • Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud

  Det råder just nu eldningsförbud i hela Värmlands län. Beslutet gäller från och med klockan 12.00 den 7 juni 2023. Förbudet gäller tillsvidare. Th...
 • Clowner underhöll förskolebarn och seniorer

  Den senaste tiden har två clowner underhållit både förskolebarn och seniorer på våra trygghetsboenden. – Underbart! Barnen och deras skratt blir s...
 • Bygga, bo och leva hållbart

  Var sparsam med vattnet i Alster

  VA-avdelningen på Karlstads kommun kommer den 7 juni byta ut flödesmätaren på vattenledningen som går ut till Alster. Det kommer påverka vattentill...

Kalender för politiska möten

Här hittar du mötesdatum samt kallelser och protokoll från politiska möten i kommunen.

Anslagstavla

På kommunens officiella anslagstavla publiceras bland annat information inför fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och andra kungörelser.

Evenemang