Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Evenemang i Karlstad

Det är alltid något på gång i Karlstad. Konserter, utställningar, teater, föreläsningar, musikaler, opera eller idrottsevenemang.

Det är arrangörerna själva som ansvarar för evenemangen. Vänd dig till dem om du har frågor.

Om du har ett eget evenemang kan du tipsa oss om det: