Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Skolelever som sitter i skolbänken och pluggar under överinseende av en lärare

Förskola, skola och utbildning

E-tjänster

Aktuella e-tjänster