Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så arbetar vi i förskolan

Inom förskolan arbetar vi med många olika saker. Här hittar du bland annat information utvecklingsarbeten, personuppgifter, klagomålshantering och stöd i våra system.

Barn- och ungdomsförvaltningen

barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Flicka som håller två färgade trekanter för ögonen

NTA - Naturvetenskap och teknik för alla

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är ett skolutvecklingsprogram som erbjuds Karlstads kommuns skolor, från förskolan upp till årskurs 9.

kökspersonal i skolverksamhet

Hållbara måltider

I Karlstads kommun gör vi smarta val för att främja hållbara och hälsosamma måltider i förskolor, skolor och på våra äldreboenden. Maten som serveras ska vara bra för dig och för vår framtida planet!

Hantering av bilder och andra personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är.

Fyra händer som håller i en larv

Naturskolan - en del av Gröna Tråden

Naturskolan är en verksamhet och resurs för alla barn, elever och pedagoger i Karlstads kommunala förskolor och skolor. Detta genom utbildningssatsningen för hållbarhet, Gröna tråden.

lärare pratar med två elever vid deras platser, de skrattar tillsammans

Språk- och läsutveckling

Alla barn ska ha tillgång till en god språkutveckling. I Karlstads kommun genomförs många insatser för att öka läslust, stärka barn- och elevers språkutveckling och stötta förskolan- och skolans arbete med språk- och läsutveckling.

Klagomålshantering

En positiv utveckling för våra barn och elever förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål

Pojke i leoparddräkt som tittar genom en trälåda med plastfönster

Giftfri förskola

Barn är särskilt känsliga mot farliga kemiska ämnen. Därför är det bra med kunskap som kan minska riskerna.

Lärare och elever som bygger med pinnar utomhus

Barn- och föräldrainflytande

Vi vill att både du och ditt barn ska ha möjlighet att påverka både arbetssätt och innehåll i våra verksamheter och att du ska få återkoppling kring hur ditt barn utvecklas.

Lathundar och användarstöd

Här hittar du information, användarstöd och lathundar kring några av av de system vi använder inom förskola och grundskola.

Film om läroplanen i förskolan

Förskolan är en skolform som styrs av en egen läroplan, Lpfö -18. På förskolan läggs grunden för ditt barns lärande och utveckling.

I filmen kan du höra några av våra pedagoger berätta om hur de arbetar utifrån förskolans läroplan.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?