Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Sommar och semester i förskolan

När det närmar sig sommar och semesterperiod finns det en del att tänka på för dig som har barn i förskola och pedagogisk omsorg. Kanske ska ni vara lediga länge - eller så är det dags att börja i fritidshem till hösten.


Schema

Du behöver tala om för förskolan vilka tider ditt barn ska vara där under sommaren. Det gör du genom att lägga in närvaro och ledighet i barnschemat i Edlevo. Under sommaren samarbetar vissa förskolor med varandra och verksamheten kan då bedrivas på en annan än ditt barns vanliga förskola.

Ditt barn har inte rätt att vara i förskolan eller pedagogiska omsorgen om du har semester eller annan ledighet.

Sammanslagning under sommar och lov

Under sommarlov och längre ledigheter är det ofta mindre barn på plats och då slår vissa förskolor samman sina verksamheter. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.

Anmäla uppehåll under sommaren/sommarschema

Om ditt barn ska vara ledig sammanhängande i minst åtta veckor under perioden juni, juli och augusti har du möjlighet att anmäla ett så kallat sommarschema. Avgiften beräknas då på det lägsta timintervallet.

Vid delad plats måste vårdnadshavarna anmäla sommarschema var för sig. Anmälan görs via e-tjänst i god tid innan förändringen träder i kraft.

Avgift

Du betalar avgift för platsen 12 månader om året oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Allmän förskola

Barn som omfattas av allmän förskola får en reducerad avgift under perioden september - maj. Under juni, juli och augusti betalas ordinarie avgift vilket gör att du kan få en högre avgift dessa månader.

Uppsägning av plats

Vill du säga upp platsen i förskolan gör du det i Edlevo app eller webb. Uppsägningstiden är en månad från att uppsägningen kommit in och du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Om du säger upp platsen under perioden juni, juli, augusti så erbjuder vi inte någon ny plats före 1 september. Om du ändå påbörjar en ny placering före 1 september så debiteras du avgift retroaktivt.

Delad plats

Vid delad plats ansvarar varje vårdnadshavare för att säga upp sin del av barnets plats. Om någon av er säger upp sin del är platsen inte längre delad. Den vårdnadshavare som har kvar platsen betalar då hela avgiften för platsen utifrån sitt hushålls inkomst.

OBS! Om barnet har delad plats och en av vårdnadshavarna säger upp platsen i Edlevo avslutas hela barnets placering.

Du säger upp din del av platsen i e-tjänsten Anmäla förändringar gällande barn i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet.

Övergång till skola/fritidshem

Det året ditt barn ska börja i skolan avslutas förskoleplatsen 31 juli.

Om ditt barn går i kommunal förskola och ska börja i kommunal skola kan det gå i fritidshem från och med första måndagen i augusti samma år. Däremot blir inskrivningsdatum på fritidshemmet 1 augusti. Om ni har behov av omsorg mellan 1 augusti och första måndagen i augusti fortsätter ni använda förskoleplatsen dessa dagar.

Du ansöker om plats i fritidshem i Edlevos e-tjänst, du ska då inte säga upp förskoleplatsen.

Barn från fristående förskolor kan ansöka om fritidshemsplacering och även börja använda platsen från 1 augusti.

Sidan uppdaterad: 2024-06-25

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida