Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kompetensutvecklingsdagar och lov

För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda förskola av hög kvalitet behöver personalen få möjlighet till kompetensutveckling. Personalen har sammanlagt fyra kompetensutvecklingsdagar per år, två på hösten och två på våren. Under dessa dagar har förskolorna reducerat öppethållande.

Tre av de fyra kompetensutvecklingsdagarna är gemensamma för alla kommunens förskolor. Under vårterminen beslutar varje rektor om datum för den fjärde dagen.

2023/2024

Höstterminen 2023

  • 4 september (anmäl behov av omsorg senast 21 augusti)
  • 23 november (anmäl behov av omsorg senast 9 november)

Vårterminen 2024

  • 20 maj (anmäl behov av omsorg senast 6 maj)
  • Ytterligare en dag som varje förskola själv bestämmer datum för

Datum för fjärde kompetensutvecklingsdagen

Förskola

Datum

Anmäl senast

Alster

23 februari

9 februari

Björkdungen

23 februari

9 februari

Bullerbyn

26 januari

12 januari

Daggkåpan

23 februari

9 februari

Dirigenten

12 januari

29 december 2023

Duvkullan

8 januari

18 december 2023

Edsvalla

26 januari

12 januari

Fogdemyren

12 februari

29 januari

Fredricelund

19 januari

5 januari

Fullriggaren

12 januari

29 december 2023

Galaxen

15 januari

1 januari

Gomorronsol

26 januari

12 januari

Grindstugan

26 januari

12 januari

Gläntan

12 januari

29 december 2023

Gruvlyckan

6 februari

23 januari

Hagaborg

8 januari

18 december 2023

Henstad

8 januari

18 december 2023

Hultsberg

8 januari

18 december 2023

Hybelejen

15 januari

1 januari

Karlavagnen

12 januari

29 december

Karolina

8 januari

18 december 2023

Klara

8 januari

18 december 2023

Klasmossen

12 januari

29 december 2023

Kroppkärr

29 januari

12 januari

Kronoparken 1

12 januari

29 december 2023

Kvarnberget

6 februari

23 januari

Lorensberg

29 januari

12 januari

Lotsen

12 januari

29 december 2023

Långtäppan

8 januari

18 december 2023

Lärkängen

26 januari

12 januari

Mjölnartorpet

12 januari

29 december 2023

Morkullan

23 februari

9 februari

Norrstrand

8 januari

18 december 2023

Orrholmen

6 februari

23 januari

Plinten

19 januari

5 januari

Romstad

8 januari

18 december 2023

Rudsdalen

8 januari

18 december 2023

Rudsskogen

8 januari

18 december 2023

Rudsängen

8 januari

18 december 2023

Råtorp

26 januari

12 januari

Rödklövern

12 februari

29 januari

Skåre

26 januari

12 januari

Skåre herrgård

26 januari

12 januari

Slussvakten

12 januari

29 december 2023

Solängen

19 januari

5 januari

Stockfallet

8 januari

18 december 2023

Stormyren

8 januari

18 december 2023

Storbyn

26 januari

12 januari

Stodene

26 januari

12 januari

Sunnanäng

19 februari

5 februari

Sångtrasten

8 januari

18 december 2023

Södra Råtorp

26 januari

12 januari

Tallåsen

19 januari

5 januari

Vallargärdet

19 februari

5 februari

Västerstrand

6 februari

23 januari

Zakrisdal

8 januari

18 december 2023

2024/2025

Höstterminen 2024

  • 2 september (anmäl behov av omsorg senast 19 augusti)
  • 20 november (anmäl behov av omsorg senast 6 november)

Vårterminen 2025

  • 20 januari (anmäl behov av omsorg senast 6 januari)
  • Ytterligare en dag som varje förskola själv bestämmer datum för (datum är inte klara ännu)

Rätt till alternativ omsorg

Under kompetensutvecklingsdagarna har du fortfarande rätt till omsorg
för ditt barn. Förskolan slås under dessa dagar ihop med andra förskolor i området. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.

Anmäl behov

Om du behöver omsorg någon, eller några, av dessa dagar anmäler du det via mail till rektor på förskolan senast två veckor innan. Det är viktigt att du anmäler i tid så att den alternativa omsorgen hinner ordnas på ett bra sätt.

Kontaktuppgifter till rektor finns på respektive förskolas sida.

Sammanslagning under sommar och lov

Under sommarlov och längre ledigheter är det ofta mindre barn på plats och då slår vissa förskolor samman sina verksamheter. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.

Sidan uppdaterad: 2024-05-08

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida