Kompetensutvecklingsdagar och lov

För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda förskola av hög kvalitet behöver personalen få möjlighet till kompetensutveckling. Personalen har sammanlagt fyra kompetensutvecklingsdagar per år, två på hösten och två på våren. Under dessa dagar har förskolorna reducerat öppethållande.

Tre av de fyra kompetensutvecklingsdagarna är gemensamma för alla kommunens förskolor. Under vårterminen beslutar varje rektor om datum för den fjärde dagen.

2024/2025

Höstterminen 2024

  • 2 september (anmäl behov av omsorg senast 19 augusti)
  • 20 november (anmäl behov av omsorg senast 6 november)

Vårterminen 2025

  • 20 januari (anmäl behov av omsorg senast 6 januari)
  • Ytterligare en dag som varje förskola själv bestämmer datum för

Datum för fjärde kompetensutvecklingsdagen

Förskola

Datum

Anmäl senast

Alster

16 maj

2 maj

Björkdungen

16 maj

2 maj

Bullerbyn

16 maj

2 maj

Daggkåpan

16 maj

2 maj

Dirigenten

23 maj

9 maj

Duvkullan

23 maj

9 maj

Edsvalla

16 maj

2 maj

Fogdemyren

26 maj

12 maj

Fredricelund

16 maj

2 maj

Fullriggaren

23 maj

9 maj

Galaxen

19 maj

5 maj

Gomorronsol

16 maj

2 maj

Grindstugan

16 maj

2 maj

Gläntan

23 maj

9 maj

Gruvlyckan

23 maj

9 maj

Hagaborg

23 maj

9 maj

Henstad

19 maj

5 maj

Hultsberg

19 maj

5 maj

Hybelejen

19 maj

5 maj

Karlavagnen

23 maj

9 maj

Karolina

23 maj

9 maj

Klara

23 maj

9 maj

Klasmossen

23 maj

9 maj

Kroppkärr

19 maj

5 maj

Kronoparken 1

23 maj

9 maj

Lorensberg

19 maj

5 maj

Lotsen

23 maj

9 maj

Lärkängen

23 maj

9 maj

Mjölnartorpet

23 maj

9 maj

Morkullan

16 maj

2 maj

Norrstrand

23 maj

9 maj

Orrholmen

23 maj

9 maj

Plinten

16 maj

1 maj

Romstad

23 maj

9 maj

Rudsdalen

23 maj

9 maj

Rudsskogen

23 maj

9 maj

Rudsängen

23 maj

9 maj

Råtorp

16 maj

2 maj

Rödklövern

Datum kommer


Skåre

16 maj

2 maj

Skåre herrgård

16 maj

2 maj

Slussvakten

23 maj

9 maj

Solängen

16 maj

1 maj

Stockfallet

26 maj

12 maj

Stormyren

26 maj

12 maj

Stodene

16 maj

2 maj

Sunnanäng

19 maj

5 maj

Sångtrasten

23 maj

9 maj

Södra Råtorp

16 maj

2 maj

Tallåsen

16 maj

1 maj

Vallargärdet

19 maj

5 maj

Västerstrand

23 maj

9 maj

Zakrisdal

23 maj

9 maj

Rätt till alternativ omsorg

Under kompetensutvecklingsdagarna har du fortfarande rätt till omsorg
för ditt barn. Förskolan slås under dessa dagar ihop med andra förskolor i området. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.

Anmäl behov

Om du behöver omsorg någon, eller några, av dessa dagar anmäler du det via mail till rektor på förskolan senast två veckor innan. Det är viktigt att du anmäler i tid så att den alternativa omsorgen hinner ordnas på ett bra sätt.

Kontaktuppgifter till rektor finns på respektive förskolas sida.

Sammanslagning under sommar och lov

Under kompetensutvecklingsdagar, sommarlov och längre ledigheter är det ofta mindre barn på plats och då slår vissa förskolor samman sina verksamheter. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.

Taggar för sidan

Förskola
Läsårstider och lov

Sidan uppdaterad: 2024-06-18

18 Juni 2024