Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Förskolor och familjedaghem

I Karlstad finns 56 kommunala och 21 fristående förskolor och familjedaghem.

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg där en dagbarnvårdare tar emot en liten barngrupp i sitt eget hem. Verksamheten styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande.

Hitta förskola

Leta bland förskolor och familjedaghem i Karlstads kommun. Använd filter för att enbart se de som finns inom ett visst geografiskt område. Du kan också filtrera ut endast kommunala eller fristående verksamheter.

Filtrera

Urvalet visar 0 träffar

Din sökning matchade inte någon sida