Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Rudsängens förskola huset

Rudsängens förskola

Rudsängens förskola ligger vid Ruds centrum. Närheten till de stora grönområdena, skogen och kommunens parklek ger ditt barn rika tillfällen för spännande och lustfyllda aktiviteter.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Rud

Rudsängens förskola har stora ytor för barnen att vistas på. Den är byggd i två plan med åtta avdelningar. Fyra på nedre plan med de yngre barnen och fyra avdelningar på övre plan med de äldre barnen.

Förskolan har fantastiska lärmiljöer både inne och ute. På vår utegård kan ditt barn tillsammans med pedagog utforska naturvetenskapliga fenomen, leka och undersöka med hela kroppen. Vi har nära till skogen som används som ytterligare ett pedagogiskt uterum.

Så arbetar vi

Förskolan arbetar utifrån ett temainriktat arbetssätt. Från temat utgår det olika projekt. I projekten arbetar vi i mindre grupper med barnen där vi utmanar dem vidare genom olika aktiviteter. Pedagogisk dokumentation används för att säkerställa att barnens intressen styr i projektet, samtidigt som de utmanas vidare i sitt tänkande. Språk och kommunikation är grunden för allt lärande och är med oss i alla aktiviteter.

Det är viktigt att ditt barn trivs hos oss. På Rudsängens förskola arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga och respekterade. Detta gör vi på många olika sätt bland annat genom att uppmärksamma barnen på sina kompisar och visa glädje över varandra. Vi arbetar mycket med frågor som rör bemötande, och lär tidigt barnen hur man är en bra kompis.

I vårt arbete kring hållbar utveckling vill vi göra barnen medvetna om och skapa en förståelse för vikten av hälsa, och miljö för en hållbar framtid. Arbetet med hållbar utveckling sätter sin prägel på hela verksamheten. Genom att tidigt lära barnen att källsortera och reflektera kring miljöfrågor skapar vi ansvarskännande individer.

Bilder

Rudsängens förskola lekplats
Rudsängens förskola buskage
Rudsängens förskola grönska
Rudsängens förskola gräsmattor
Rudsängens förskola trädgård
Rudsängens förskola gunga

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

För att sjukanmäla ditt barn ringer du till avdelningen. Du kan också prata in ett meddelande på telefonen, ange då barnets namn och dagens datum.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Rudstorget 2A
654 66 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Tellus 1

054 - 540 34 50

Tellus 2

054 - 540 29 91

Jupiter 1

054 - 540 34 53

Jupiter 2

054 - 540 34 52

Merkurius 1

054 - 540 34 51

Merkurius 2

054 - 540 34 54

Saturnus 1

054 - 540 29 18

Saturnus 2

054 - 540 18 15

Köket

054 - 540 37 18

Sidan uppdaterad: 2024-02-23

Hittade du det du sökte på sidan?