Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Hybelejens förskola entre

Hybelejens förskola

Vår förskola ligger i centrala stadsdelen Herrhagen vid västra sidan av Herrhagsparken.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Herrhagen

Våra lokaler ligger i bottenplan i tre hyreshus med två avdelningar i varje hus med mindre utegårdar i anslutning till avdelningarna. Vi har miljöer som stimulerar till lek och fantasi. Under förmiddagar har vi tillgång till den stora parken som ligger bredvid Herrhagsparken.

Förskolan har sex avdelningar. Avdelningarna Mimer och Idun är för de yngre. Avdelningen Freja och Valhall för de äldre barnen. Avdelningarna Vidar och Oden är åldersblandade.

Så arbetar vi

På vår förskola sätter vi barnet och leken i centrum. Fantasi och verklighet blandas på ett medvetet sätt av oss som pedagoger. En gemensam lekvärld skapas där barn och vuxna möts och delar tankar, upplevelser och erfarenheter. Genom leken kommer de skapande ämnena i centrum. Litteratur, bild och form, drama och musik bildar stommen i vår verksamhet. Varje läsår arbetar vi med prioriterade mål. Just nu är det Bokbryggan, NTA, Teknik och hållbar utveckling och våra lärmiljöer. De prioriterade målen kan ändras från år till år.

Att ständigt bli bättre är vår drivkraft. Det gör vi genom att utvärdera verksamheten och komma med förslag på hur vi kan göra bra bättre.

Bilder

Hybelejens förskola lekställning
Hybelejens förskola gård
Hybelejens förskola buss
Hybelejens förskola lekplats

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt men senast på morgonen samma dag.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Filaregatan 2 A-C
652 19 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Mimer

054 - 540 31 06

Idun

054 - 540 31 09

Valhall

054 - 540 31 10

Freja

054 - 540 31 07

Vidar

054 - 540 31 08

Oden

054 - 540 31 11

Sidan uppdaterad: 2024-04-06

Hittade du det du sökte på sidan?