Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Omsorg på obekväm tid

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger kan vid behov ansöka om omsorg på obekväm tid. Avdelningen för omsorg på obekväm tid heter Nattviolen och finns på Solängens förskola på Våxnäs.

Kontaktuppgifter till Nattviolen

Telefonnummer 054-540 32 04
Telefonnummer till administratör 054-540 00 00

Nytt system för ansökan och hantering av plats i förskola och fritidshem

Det 8 april gick vi över till ett nytt administrativt system som heter Edlevo. Där kan du bland annat ansöka och säga upp plats, lämna schema, kontaktuppgifter och inkomstredovisning samt anmäla frånvaro digitalt.

Edlevo ersätter den tidigare e-tjänsten för att ansöka/säga upp plats, Min sida - Barnomsorg och Nuddis.

Bra att veta innan du ansöker

Omsorg på obekväm tid är en form av pedagogisk verksamhet som erbjuds när vårdnadshavare arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger och inte har möjlighet till någon annan lösning för barnets omsorg.

Nattviolen omfattas inte av platsgarantin inom fyra månader. Placeringar görs i mån av plats. Barnet går under dagtid kvar på sin ordinarie förskola eller fritidshem.

Nattviolen tar emot barn mellan 1 och 12 år som är folkbokförda i Karlstads kommun.

Ansök

Du ansöker om plats till Nattviolen i Edlevos e-tjänst.

Intyg

Du behöver komplettera din ansökan med ett intyg från arbetsgivare eller studieanordnare. Din ansökan hanteras först efter att intyg om arbete/studier har tagits emot och granskats.

Intyg om arbete eller studier vid obekväm tid skickas till:

Barn- och ungdomsförvaltningen
651 84 Karlstad

Vid arbete

Barnet får vara i verksamheten under tiden du arbetar. Du får även räkna med restid samt sovtid före och efter nattarbete.

Vid studier

Barnet får vara i verksamheten under tiden du deltar i föreläsningar, lektioner och har praktik. Du får även räkna med restid.

Introduktion

Eftersom verksamheten på Nattviolen är speciell är det extra viktigt med en bra introduktion. Du kommer att få information om hur introduktionen går till när du blir erbjuden en plats.

Räkna med en introduktion på cirka två veckor.

Öppettider för Nattviolen

Vardagar 13.30-08.30
Helger 00.00-24.00.

På midsommarafton, julafton och nyårsafton är Nattviolen stängd från 12.00 till 12.00 nästa dag.

Lämning och hämtning

Vårdnadshavare ansvarar för lämning och hämtning på Nattviolen samt transport mellan de olika verksamheterna som barnet går på.

  • Lämning sker senast 19.15 på kvällen.
  • Barn som inte ska övernatta hämtas senast 22.00.
  • Barn som övernattat hämtas på vardagar mellan 05.30 och 08.15.
  • Nattning av små barn sker 19.00-19.30 och nattning av större barn sker 20.00-21.00.
  • Kvällsmat serveras 18.00-18.30.

Frånvaro

Frånvaro anmäls till Nattviolen på telefonnummer 054-540 32 04.

Om du gör frånvaroanmälan under obemannad tid pratar du in ett meddelande på telefonsvararen. Oanmäld frånvaro är grund för avstängning.

Säg upp plats

Du säger upp barnets plats (avslutar placering) via Edlevo app eller webb. Uppsägningstiden är en månad från att uppsägningen kommit in och du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Sidan uppdaterad: 2024-05-17

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida