Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Edlevo - hantera ditt barns plats

I Edlevo hanterar du ditt barns placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. I Edlevo kan du bland annat lämna frånvaroanmälan, ansöka och säga upp plats samt lämna och ändra schema och inkomst.

Hur når jag Edlevo?

Du når Edlevo via app eller webb. Du loggar in med e-legitimation.

Edlevo app och webb

Du laddar ner appen ”Edlevo” där appar finns. Appen levereras av Tietoevry.

Du når samma funktioner i appen och på webben, men vi rekommenderar att du använder appen så att du kan få notiser vid nya händelser.

I appen/på webben kan du:

 • lämna kontaktuppgifter
 • anmäla frånvaro
 • lämna barnschema i förskola och fritidshem
 • skicka meddelande till avdelningen i förskola och fritidshem
 • säga upp plats i förskola och fritidshem (delad plats sägs upp i separat e-tjänst)
 • ansöka om ledighet i grundskola

Edlevo e-tjänst

I e-tjänsten kan du:

 • ansöka om plats i förskola och fritidshem
 • lämna och ändra inkomstuppgifter

Ansökan om plats och hantering av inkomstuppgifter kan i dagsläget enbart göras i e-tjänsten och inte i appen/webbversionen.

Har du inte möjlighet att logga in med e-legitimation kan du besöka kommunens kontaktcenter som hjälper till att utfärda ett temporärt ID. Du behöver ha en e-postadress och telefonnummer (behöver inte vara svenskt) samt kunna legitimera dig vid besöket.

Du loggar sedan in i Edlevo via länken nedan.

Funktioner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

 • Du ska anmäla frånvaro både om barnet sjukt/frånvararande en hel dag och vid del av dag som till exempel tandläkarbesök under dagen.

Samma anmälan gäller för både grundskola och fritidshem

 • När du skickar in frånvaroanmälan via app, webb eller SMS visas den för både lärare i skolan och pedagoger i fritidshemmet. Det är viktigt att du använder funktionen för just frånvaroanmälan och inte ringer eller skickar meddelande till fritidshemmet eftersom skolan då inte får reda på att ditt barn är sjukt eller frånvarande. Barnet får då ogiltig frånvaro för dagens lektioner.

Så här anmäler du frånvaro i Edlevo app

Anmälan frånvaro för en hel dag

 1. I Edlevo väljer du Frånvaro
 2. … och sedan Frånvaroanmälan.
 3. Markera det eller de barn frånvaroanmälan gäller, ifall det är flera.
 4. Välj Heldag
 5. … och markera Idag och/eller Imorgon.
 6. Avsluta med Skicka frånvaro.

När du är klar får du en bekräftelse på skärmen att du gjort frånvaroanmälan.

Anmäla frånvaro för en del av dag

 1. I Edlevo väljer du Frånvaro
 2. … och sedan Frånvaroanmälan.
 3. Markera det eller de barn frånvaroanmälan gäller, ifall det är flera.
 4. Välj Tidsbestämd för frånvaro del av dag
 5. … och ange sedan Datum och Tid.
 6. Avsluta med Skicka frånvaro.

När du är klar får du en bekräftelse på skärmen att du gjort frånvaroanmälan.

Telefonnummer för SMS: 010-151 70 09

SMS:et måste inledas med Frv följt av barnets personnummer. För nyanlända elever som inte fått sitt fullständiga personnummer anges ett tillfälligt personnummer som mentor kan hjälpa till att ta fram.

Anmäl frånvaro en hel dag, skriv: Frv ÅÅMMDD-XXXX

Anmäl frånvaro för del av dag, skriv: Frv ÅÅMMDD-XXXX 13:00-14:00

Om anmälan skickas in efter klockan 16:00 registreras frånvaron automatiskt för nästa dag. Du kan enbart anmäla innevarande dag eller nästkommande dag via SMS.

Det går inte att ändra en frånvaroanmälan via SMS genom att skicka ett nytt SMS.

Kontaktuppgifter för bekräftelse

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig för att du ska kunna få en bekräftelse på din frånvaroanmälan via SMS.

Du lämnar och uppdaterar ditt telefonnummer och din e-postadress i Edlevo-appen eller via webben. Har du lämnat kontaktuppgifter tidigare följer dessa med in i Edlevo, men du behöver kontrollera att uppgifterna fortfarande stämmer första gången du loggar in.

Om du inte har e-legitimation kan Kontaktcenter hjälpa till att lägga in uppgifterna.

Svarsmeddelanden

 • Frånvaro registrerad – frånvaroanmälan har sparats i systemet.
 • Frånvaroanmälan för imorgon är registrerad – frånvaroanmälan har sparats i systemet för nästkommande dag.
 • Frånvaro finns redan anmäld/registrerad för idag – heldagsfrånvaro finns redan registrerad för nuvarande dag.
 • Lektionsfrånvaro finns redan registrerad för idag. Kontakta mentor – lektionsfrånvaro har redan registrerats i systemet.
 • Telefonnummer stämmer inte med kontaktuppgift i systemet – om anmälan gjorts av vårdnadshavare/kontaktperson och telefonnumret inte stämmer med kontaktuppgifterna i systemet.
 • Frånvaroanmälan ej registrerad, var god försök senare – personen kunde inte hittas i systemet.
 • Eleven ej aktiv, ingen frånvaroanmälan har registrerats – eleven har inga placeringar i systemet.
 • Ditt mobilnummer finns inte i systemet, ingen frånvaroanmälan har registrerats – vårdnadshavaren/kontaktpersonen har ingen relation till eleven.
 • Angiven tid har ett felaktigt format. Tiden ska anges i formatet TT:MM-TT:MM – Formatet i tidsangivelsen är felaktig.
 • Frånvaroanmälan har ett felaktigt format. Meddelandet ska anges i formatet FRV PERSONNUMMER för heldagsfrånvaro eller FRV PERSONNUMMER TT:MM-TT:MM för frånvaro del av dag – Meddelandet är felformaterat.
 • Personnummer har ett felaktigt format. Personnummer ska anges i formatet ÅÅMMDD-NNNN – Personnumret är felformaterat.

 • Du lämnar och uppdaterar ditt telefonnummer och din e-postadress i Edlevo-appen eller via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Din hemadress hämtas från Skatteverket och uppdateras automatiskt.
 • Om du inte har e-legitimation kan Kontaktcenter eller pedagoger på förskolan eller fritidshemmet hjälpa till att lägga in uppgifterna.

I klippet nedan kan du se hur du lägger in dina kontaktuppgifter i Edlevo app:

När du skickat in ansökan får du upp en bekräftelseruta på skärmen. Du kommer inte att få någon ytterligare bekräftelse via e-post.

Delad plats

OBS! Om barnet har delad plats och en av vårdnadshavarna säger upp platsen i Edlevo avslutas hela barnets placering.

Vill du enbart säga upp din del av platsen gör du det i e-tjänsten Anmäla förändringar gällande barn i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan registrera och ändra ditt barns schema i Edlevo-appen eller via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Du kan registrera schema 20 veckor framåt i tiden.
 • Du kan inte göra ändringar senare än en vecka innan de börjar gälla. Behöver du justera schemat inom de närmaste 7 dagarna, till exempel om barnet ska vara ledigt eller gå hem tidigare en dag, så anmäler du frånvaro. Du kan inte göra ändringar som gör att barnets tid utökas, till exempel kommer en extra dag, kommer tidigare eller går hem senare. Om du behöver utöka tiden eller byta dag med kort varsel tar du kontakt med avdelningen.
 • Det är vårdnadshavares ansvar att lägga in ett aktuellt schema.
 • Vid omfattande schemaförändringar som påverkar barnets genomsnittstid på förskolan, till exempel om du blir föräldraledig eller arbetslös, behöver du även ändra barnets vistelsetid i en separat e-tjänst på karlstad.se/e-tjanster. Vistelsetiden är underlag för din avgift.

Läs mer om barnschema och vistelsetid

Problem att se barnschemat i Edlevo?

Kontrollera så att barnet är skrivet på samma adress som minst en vårdnadshavare, till exempel att det inte står lägenhetsnummer på vårdnadshavaren men inte på barnet.

Det kan också bero på att du inte är vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen.

Så här lägger du in schema i Edlevo app

När du öppnar Edlevo har du möjlighet att lägga in ett schema.

 1. Klicka på Barnschema/Lovplacering
 2. … och välj sedan Registrera schema.
 3. Välj en vecka för att registrera tid
 4. Fyll i den tid du lämnar barnet till förskolan
 5. Fyll i den tid du hämtar barnet
 6. Över tiderna för en dag finns en ikon för att kopiera tiderna. Klicka på den.
  Med tider kopierad visas, på övriga dagar, en ikon för att klistra in de kopierade tiderna.
 7. Nu kan du kopiera och klistra in tiden för veckans övriga dagar eller skriva manuellt om tiderna skiljer sig från dag till dag.
 8. Om barnet ska vara ledig en dag anger du ingen tid, eller raderar en befintlig tid för den dagen.
  Du kan även markera Ledig hela veckan.
 9. Avsluta registreringen med att klicka på den blå knappen längst ner, Bekräfta ändrade schematider.
 10. I nästa vy kan du kopiera in schemat till andra veckor.

Kopiera schema till syskon

Om du vill kopiera schematiderna till ett syskon så gör du det efter att du Bekräftade ändrade schematider.

 1. Markera Kopiera schema till syskon
 2. … och det syskon som du vill kopiera schemat till.
 3. Avsluta med att Skicka in.

Delad plats – vårdnadshavare har varsitt schema

Om barnet har vårdnadshavare som bor på olika adresser kan de skicka in varsitt schema. När en vårdnadshavare har registrerat tider kan den andra vårdnadshavaren se tiderna som är registrerade. Det går också bra att en vårdnadshavare registrerar alla barnets tider.

Skulle vårdnadshavare registrera tider på en dag där det redan finns registrerade tider uppstår en konflikt. En röd text visas: Veckan har tidskonflikter. Veckan kan inte registreras förrän du ändrar tiderna.

Vad betyder initialerna?

I schemat visas initialerna för den vårdnadshavare som lagt in tiderna eller ändrat i schemat senast. Initialerna har inget att göra med vem som ska hämta eller lämna barnet utan visar enbart vem som lagt in tiden.

Schemat har ingen koppling till avgiften och det spelar ingen roll vilken vårdnadshavare som lämnar in eller ändrar tiderna. Avgiften styrs av den vistelsetid respektive vårdnadshavare har registrerat.

Översikt barnschema

I översikten kan vårdnadshavaren se planerad tid (schematid) och verklig tid samt eventuell differens. Visas både som månadsöversikt och dag för dag.

Påminnelser om uppdatering av schema

När ditt barns schema är på väg att löpa ut får du en påminnelse om att det är dags att skicka in ett nytt schema. Skickas inte ett schema in vid detta tillfälle kommer en ny påminnelse skickas ut till dess att ett schema skickats in. Påminnelsen går ut som en notifiering i Edlevo App, visas under Meddelande, samt skickas till vårdnadshavarens e-post.

I filmen nedan kan du se hur du lägger in ett schema för förskola:

Du registrerar och ändrar ditt barns schema i Edlevo-appen eller via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Du kan registrera schema 20 veckor framåt i tiden.
 • Det är vårdnadshavares ansvar att lägga in ett aktuellt schema.
 • Har barnet både morgon- och eftermiddagsfritids ska du lägga in två tider i schemat.
 • Du kan inte göra ändringar senare än tre dagar innan de börjar gälla. Behöver du justera schemat inom de närmaste tre dagarna, till exempel om barnet ska vara ledigt eller gå hem tidigare en dag, så anmäler du frånvaro. Du kan inte göra ändringar som gör att barnets tid utökas, till exempel kommer en extra dag, kommer tidigare eller går hem senare. Om du behöver utöka tiden eller byta dag med kort varsel tar du kontakt med avdelningen.

Problem att se barnschemat i Edlevo?

Kontrollera så att barnet är skrivet på samma adress som minst en vårdnadshavare, till exempel att det inte står lägenhetsnummer på vårdnadshavaren men inte på barnet.

Det kan också bero på att du inte är vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen.

Så här lägger du in schema i Edlevo app

När du öppnar Edlevo har du möjlighet att lägga in ett schema.

 1. Klicka på Barnschema/Lovplacering
  … och välj sedan Registrera schema.
 2. Välj en vecka för att registrera tid
 3. Fyll i den tid du när barnet kommer till fritidshemmet
 4. … och fyll i den tid barnet hämtas eller lämnar fritidshemmet.
  Har barnet både morgon- och eftermiddagsfritids ska du lägga in två tider (tid 1 och tid 2) i schemat.
 5. Över tiderna för en dag finns en ikon för att kopiera tiderna. Klicka på den.
 6. Med tider kopierad visas, på övriga dagar, en ikon för att klistra in de kopierade tiderna.
 7. Nu kan du kopiera och klistra in tiden för veckans övriga dagar eller skriva manuellt om tiderna skiljer sig från dag till dag.
 8. Om barnet ska vara ledig en dag anger du ingen tid, eller raderar en befintlig tid för den dagen.
  Du kan även markera Ledig hela veckan.
 9. Avsluta registreringen med att klicka på den blå knappen längst ner, Bekräfta ändrade schematider.
 10. I nästa vy kan du kopiera in schemat till andra veckor.

Kopiera schema till syskon

Om du vill kopiera schematiderna till ett syskon så gör du det efter att du Bekräftade ändrade schematider.

 1. Markera Kopiera schema till syskon
 2. … och det syskon som du vill kopiera schemat till.
 3. Avsluta med att Skicka in.

Delad plats – vårdnadshavare har varsitt schema

Om barnet har vårdnadshavare som bor på olika adresser kan de skicka in varsitt schema. När en vårdnadshavare har registrerat tider kan den andra vårdnadshavaren se tiderna som är registrerade. Det går också bra att en vårdnadshavare registrerar alla barnets tider.

Skulle vårdnadshavare registrera tider på en dag där det redan finns registrerade tider uppstår en konflikt. En röd text visas: Veckan har tidskonflikter. Veckan kan inte registreras förrän du ändrar tiderna.

Vad betyder initialerna?

I schemat visas initialerna för den vårdnadshavare som lagt in tiderna eller ändrat i schemat senast. Initialerna har inget att göra med vem som ska hämta eller lämna barnet utan visar enbart vem som lagt in tiden.

Schemat har ingen koppling till avgiften och det spelar ingen roll vilken vårdnadshavare som lämnar in eller ändrar tiderna.

Översikt barnschema

I översikten kan vårdnadshavaren se planerad tid (schematid) och verklig tid samt eventuell differens. Visas både som månadsöversikt och dag för dag.

Påminnelser om uppdatering av schema

När ditt barns schema är på väg att löpa ut får du en påminnelse om att det är dags att skicka in ett nytt schema. Skickas inte ett schema in vid detta tillfälle kommer en ny påminnelse skickas ut till dess att ett schema skickats in.

Påminnelsen går ut som en notifiering i Edlevo App, visas under Meddelande, samt skickas till vårdnadshavarens e-post.

I filmen nedan kan du se hur du lägger in schema för barn i fritidshem:

Du kan registrera och ändra ditt barns schema i Edlevo-appen eller via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Du kan registrera schema 20 veckor framåt i tiden i Edlevo.
 • Det är vårdnadshavares ansvar att lägga in ett aktuellt schema.
 • Du kan inte göra ändringar senare än en vecka innan de börjar gälla. Behöver du justera schemat inom de närmaste 7 dagarna, till exempel om barnet ska vara ledigt eller gå hem tidigare en dag, så anmäler du frånvaro. Du kan inte göra ändringar som gör att barnets tid utökas, till exempel kommer en extra dag, kommer tidigare eller går hem senare. Om du behöver utöka tiden eller byta dag med kort varsel tar du kontakt med avdelningen.
 • OBS! Endast för förskola: Vid omfattande schemaförändringar som påverkar barnets genomsnittstid på förskolan, till exempel om du blir föräldraledig eller arbetslös, behöver du även ändra barnets vistelsetid i en separat e-tjänst på karlstad.se/e-tjanster. Vistelsetiden är underlag för din avgift

Läs mer om Barnschema och vistelsetid

Så här lägger du in schema i Edlevo app

När du öppnar Edlevo har du möjlighet att lägga in ett schema.

 1. Klicka på Barnschema/Lovplacering
 2. … och välj Registrera schema
 3. Välj vilken placering schemat ska registreras på
 4. … och den vecka schemat ska börja på.
 5. Fyll i den tid du lämnar barnet på
 6. … och den tid du hämtar barnet på.
 7. Vid registrering nattetid är det viktigt att du lägger in tiden fram tills dagen slutar. Exempelvis om du lämnar ditt barn på lördag klockan 17 och hämtar på söndag klockan 07 ska du fylla i: lördag klockan 17.00-23.59 och söndag 00.00-07.00
 8. Över tiderna för en dag finns en ikon för att kopiera tiderna. Klicka på den.
  Med tider kopierad visas, på övriga dagar, en ikon för att klistra in de kopierade tiderna.
 9. Om barnet ska vara ledig en dag anger du ingen tid, eller raderar en befintlig tid för den dagen.
  Du kan även markera Ledig hela veckan.
 10. Avsluta registreringen med att klicka på den blå knappen längst ner, Bekräfta ändrade schematider.
 11. I nästa vy kan du kopiera in schemat till andra veckor

Påminnelser om uppdatering av schema

När ditt barns schema är på väg att löpa ut får du en påminnelse om att det är dags att skicka in ett nytt schema. Skickas inte ett schema in vid detta tillfälle kommer en ny påminnelse skickas ut till dess att ett schema skickats in.

Påminnelsen går ut som en notifiering i Edlevo App, visas under Meddelande, samt skickas till vårdnadshavarens e-post.

Du kan registrera och ändra ditt barns schema i Edlevo-appen eller via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Du kan registrera schema 20 veckor framåt i tiden i Edlevo.
 • Det är vårdnadshavares ansvar att lägga in ett aktuellt schema.
 • Du kan inte göra ändringar senare än en vecka innan de börjar gälla. Behöver du justera schemat inom de närmaste 7 dagarna, till exempel om barnet ska vara ledigt eller gå hem tidigare en dag, så anmäler du frånvaro. Du kan inte göra ändringar som gör att barnets tid utökas, till exempel kommer en extra dag, kommer tidigare eller går hem senare. Om du behöver utöka tiden eller byta dag med kort varsel tar du kontakt med avdelningen.
 • OBS! Endast för förskola: Vid omfattande schemaförändringar som påverkar barnets genomsnittstid på förskolan, till exempel om du blir föräldraledig eller arbetslös, behöver du även ändra barnets vistelsetid i en separat e-tjänst på karlstad.se/e-tjanster. Vistelsetiden är underlag för din avgift

Läs mer om Barnschema och vistelsetid

Så här lägger du in schema i Edlevo app

När du öppnar Edlevo har du möjlighet att lägga in ett schema.

 1. Klicka på Barnschema/Lovplacering
 2. … och välj Registrera schema
 3. Välj vilken placering schemat ska registreras på
 4. … och den vecka schemat ska börja på.
 5. Fyll i den tid du lämnar barnet på
 6. … och den tid du hämtar barnet på.
 7. Vid registrering nattetid är det viktigt att du lägger in tiden fram tills dagen slutar. Exempelvis om du lämnar ditt barn på lördag klockan 17 och hämtar på söndag klockan 07 ska du fylla i: lördag klockan 17.00-23.59 och söndag 00.00-07.00
 8. Över tiderna för en dag finns en ikon för att kopiera tiderna. Klicka på den.
  Med tider kopierad visas, på övriga dagar, en ikon för att klistra in de kopierade tiderna.
 9. Om barnet ska vara ledig en dag anger du ingen tid, eller raderar en befintlig tid för den dagen.
  Du kan även markera Ledig hela veckan.
 10. Avsluta registreringen med att klicka på den blå knappen längst ner, Bekräfta ändrade schematider.
 11. I nästa vy kan du kopiera in schemat till andra veckor

Påminnelser om uppdatering av schema

När ditt barns schema är på väg att löpa ut får du en påminnelse om att det är dags att skicka in ett nytt schema. Skickas inte ett schema in vid detta tillfälle kommer en ny påminnelse skickas ut till dess att ett schema skickats in.

Påminnelsen går ut som en notifiering i Edlevo App, visas under Meddelande, samt skickas till vårdnadshavarens e-post.

Du som har barn i förskola eller fritidshem kan skicka ett meddelande till avdelningen via Edlevo app eller webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Meddelanden visas samma dag för behörig personal. Avdelningen kan inte svara meddelandet.

Meddelande funktionen ska enbart användas för att informera förskolan eller fritidshemmet om mindre tillfälliga förändringar, till exempel att någon annan du själv ska hämta barnet idag.

Om barnet ska gå hem tidigare eller vara ledig lägger du in det som frånvaro.

I klippet nedan kan du se hur du skickar ett meddelande i Edlevo app.

 • Du ändrar inkomst i Edlevos e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. . I dagsläget går det inte att lämna eller ändra inkomst i appen eller webbversionen.
 • Logga in i e-tjänsten och kontrollera så att dina uppgifter stämmer samtidigt som du loggar in i Edlevo första gången. Det är viktigt att uppgifter är uppdaterade för att du ska få rätt avgift och inte riskera att bli återbetalningsskyldig vid avgiftskontrollen.

  OBS! Det har visat sig att du inte kan se vilka uppgifter du lämnat in tidigare. Om du är osäker på vad du lämnat in rekommenderar vi att du lämnar i igen.

Läs mer om inkomstredovisning förskola

Läs mer om inkomstredovisning i fritidshem

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller behöver hjälp är du välkommen att höra dig till kommunens Kontaktcenter.

Besöksadress: Västra Torggatan 26
Telefon 054-540 00 00, tonval 2
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2024-07-08

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida