Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Felanmälan, fråga eller synpunkt

Välkommen att kontakta oss via vårt formulär. Ställ en fråga, lämna en synpunkt, klagomål eller gör en felanmälan här på webben.

Var gärna så detaljerad som möjligt när du beskriver ditt ärende. Ange till exempel vilken skola, boende, gata eller liknande det gäller, så kan vi hjälpa dig snabbare.

Du kan lämna in ditt ärende anonymt. Vi återkopplar till dig via e-post, om du lämnat en sådan.

Om du hittat ett fel som utgör fara eller risk för olycka, ring 054-540 65 70. På kvällar och
helger kopplas du till SOS Alarm.

Allmän handling

När du skickar en fråga, synpunkt eller en felanmälan via det här formuläret registreras den som en allmän handling. Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare och massmedia rätt till insyn i kommunens arbete.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i formuläret behandlas endast för att administrera din fråga, synpunkt eller felanmälan. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är den kommunala nämnd vars verksamhet saken gäller.

Sidan uppdaterad: 2024-04-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida