Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Stadsmiljö med buss

Trafik och gator

Alkoholförbud på allmän plats i Karlstad

I vissa områden i Karlstad är det förbjudet att dricka alkohol på allmän plats.

Offentliga toaletter

Det finns flera offentliga toaletter i kommunen, här nedan listar vi vilka som finns och även om de är tillgänglighetsanpassade. Öppna toaletter städas dagligen. En del toaletter är öppna året om och en del är öppna under säsong, från den 30 april till den 1 november.

Fastighetsägares ansvar

För att det ska vara enkelt och tryggt att ta sig fram på våra gator och trottoarer måste vi hjälpas åt. Kommunen ansvarar för den största delen av gatusopning, vinterväghållning och trafiksäkerhetsåtgärder. Du som fastighetsägare har också ansvar för vissa områden.

Störningskarta

Vad händer på våra gator?

I störningskartan kan du se aktuella vägarbeten, avstängning och var framkomligheten är begränsad på grund av byggnation.

E-tjänster

Aktuella e-tjänster