Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Städning av gator och parker

I centrala Karlstad städar vi alla dagar i veckan 1 maj till 30 september, för att det ska vara rent och trivsamt. Varje år tar vi hand om omkring 100 ton skräp från våra torg, gator och parker.


Städning i centrala Karlstad

Karlstads centrum städas 7 dagar i veckan under perioden 1 maj – 30 september. Under perioden 1 november – 31 mars städar vi tre dagar i veckan. Under oktober och april städar vi fem gånger i veckan. Vid behov ökar vi städningen, som exempelvis vid högtider eller liknande.

Kommunen sopar gator, rensar dagvattenbrunnar, tömmer papperskorgar och bekämpar ogräs. Kommunen sopar också upp grus efter vinterns snö- och halkbekämpning.

Klotter och klottersanering

Upptäcker du klotter någonstans kan du anmäla det till oss. Tillsammans kan vi verka för en renare och trivsammare stad. För att Karlstad ska kännas som en trygg och trivsam stad är det viktigt att klottret saneras så snart det upptäcks.

Klotter är skadegörelse och kan ge böter eller fängelse. Kommunen som egendomsägare har rätt att begära skadestånd från någon som klottrar eller förstör.

Rensning av övergivna cyklar

För att öka framkomlighet och säkerhet rensar kommunen bort övergivna cyklar två gånger per år. I samband med rensningen märker kommunen ut cyklarna med en lapp som informerar om att den kommer att omhändertas inom en viss tidsperiod, vanligen två veckor. De cyklar som står kvar och har kvar sin märkning forslas bort till ett låst förråd. De finns tillgängliga hos kommunen i tre månader efter dem beslagtagits.

Kontakta oss på 054 - 540 00 00 för att få tillbaka din cykel. Cyklar som inte hämtas inom tre månader skrotas eller skänks till välgörenhet.

Felanmälan eller synpunkter

Du kan lämna förslag, ge synpunkter och göra felanmälan direkt via webben. Om du till exempel har upptäckt klotter så kan du göra en felanmälan via vår webb, appen Mitt Karlstad eller via vårt Kontaktcenter 054-540 00 00.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?