Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gator

Kartor och geografisk information, GIS

Kart- och GIS-gruppen hjälper dig när du behöver en karta, digital eller papper, eller när du behöver geografisk information som kan kombineras. Mätgruppen hjälper dig med alla typer av fältmätning, till exempel utsättning av husgrunder och fastighetsgränser.

Konsumentvägledning

Karlstads konsumentrådgivning ger service till dig som bor i Karlstads kommun eller Torsby kommun.

Kris och beredskap

Du som bor, arbetar eller vistas i Karlstads kommun ska känna dig trygg och säker. Därför är beredskap- och säkerhetsfrågor en av våra viktigaste uppgifter.