Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gå till vänster, cykla till höger

På gemensamma gång- och cykelbanor ska gående hålla till vänster och cyklister hålla till höger.

Ibland kan det vara svårt att veta var man ska gå och cykla i olika situationer. Om vi ser varandra i ögonen och visar hänsyn till varandra så går det oftast bra att mötas och samsas om utrymmet. Titta gärna på filmen som tar upp några exempel!

Sidan uppdaterad: 2024-07-02

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida