Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Trafikregler för cyklister och gående

När du går och cyklar på vår gator är det bra att känna till vilka regler som gäller. På Transportstyrelsens webbplats kan kan läsa om detta.

Utrusta din cykel

Tänk på att din cykel måste alltid vara utrustad med broms och ringklocka. Reflexer och belysning krävs när det är mörkt. Cykla på höger sida i färdriktningen och ge handsignal innan du svänger. Var uppmärksam, sök ögonkontakt och visa hänsyn till dina medtrafikanter. Din cykel är ett fordon, så följ trafikregler och vägmärken.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida