Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Komvux Karlstad

Komvux Karlstad

På Komvux Karlstad finns det valmöjligheter för dig som elev. Vi erbjuder kurser på både grundläggande- och gymnasial nivå, yrkesinriktade utbildningar, svenska för invandrare (sfi) och Komvux som anpassad utbildning.

Bild på Frödingsparken med träd och en del av byggnad bakom

Komvux som anpassad utbildning

På Komvux som anpassad utbildning ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling.

Lärcenter

Lärcenter erbjuder vuxenstuderande i Karlstad en plats där du kan få handledning och stöd i dina studier. Här finns lärare med olika ämnesutbildning tillgängliga för att hjälpa och stötta dig, oavsett vad du läser på för nivå. Du behöver inte boka en studieplats i förväg utan du är varmt välkommen hit om du vill studera i en lugn miljö. Det finns även möjlighet att låna både dator och kurslitteratur på plats.

Människor på uteservering

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Komvux Karlstad.

Kurslitteratur

Här hittar du den kurslitteratur som används på Komvux Karlstad.

Tingvalla vuxenutbildning husfasad
En lärare håller i en lektion i ett klassrum med elever
En entrén till Tingvalla vuxenutbildning med en trappa
Trapphus i Tingvalla vuxenutbildning