Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kurslitteratur

Här hittar du den kurslitteratur som används på Komvux Karlstad.

Grundläggande kurser

Delkurs 1 och 2

Titel: Matematik grundvux delkurs 1 och 2
Författare: Lennart Undvall, Christian Melin, Kristina Johnson, Conny Welén
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-12549-4

Delkurs 3

Titel: Matematik grundvux delkurs 3
Författare: Lennart Undvall, Christian Melin, Kristina Johnson, Conny Welén
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-12551-7

Delkurs 4

Titel: Matematik grundvux delkurs 4
Författare: Lennart Undvall, Christian Melin, Kristina Johnson, Conny Welén
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-12552-4

Meddelas av läraren.

Gymnasiala kurser

Bok

Titel: Iris Biologi 1
Författare: Anders Henriksson, Charlotte Bosson
Förlag: Gleerups
ISBN: 978-91-51-10330-3

Bok

Titel: Iris Biologi 2
Författare: Anders Henriksson
Förlag: Gleerups
ISBN: 978-91-40-67727-3

Bok

Titel: Solid Gold 1
Författare: Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones, Michael Eyre
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 978-91-44-08417-6

Bok

Titel: Solid Gold 2
Författare: Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 978-91-44-10780-6

Meddelas av läraren.

Böcker

Titel: Heureka Fysik 1, upplaga 2 (finns även i digitalt format)
Författare: Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Inger Kristiansen, Erik Johansson, Roy Nilsson, Ulf Christiansson, Tobias Ericson
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 978-91-27-45910-6

Titel: Formler och tabeller
Författare: Rune Alphonce, Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 978-91-27-45720-1

Räknare

Rekommenderad räknare: TI 82-84

Böcker

Titel: Heureka Fysik 2 (finns även i digitalt format)
Författare: Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson, Conny Modig
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 978-91-27-56728-3

Titel: Formler och tabeller
Författare: Rune Alphonce, Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 978-91-27-45720-1

Räknare

Rekommenderad räknare: TI 82-84

Bok

Titel: Information och kommunikation 1 – Fakta och övningar
Författare: Marianne Petersson, Mats Wahlberg, Caroline Klingenstierna, Jonas Klingenstierna
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-10047-7

Bok

Titel: Kemiboken 1
Författare: Hans Borén, Manfred Börner, Anna Johansson, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-11594-5

Bok

Titel: Kemiboken 2
Författare: Hans Borén, Manfred Börner, Anna Johansson, Johanna Lundström, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist, Cecilia Stenberg, Niklas Wästeby
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-12996-6

Bok

Titel: Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux Lärobok Upplaga 2021 (finns även i digitalt format)
Författare: Lena Alfredsson, Hans Heikne, Sanna Brodemyr
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 978-91-27-46177-2

Räknare

Rekommenderad räknare: TI 82-84

Bok

Titel: Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Upplaga 2021 (finns även i digitalt format)
Författare: Lena Alfredsson, Hans Heikne, Sanna Brodemyr
Förlag: Natur & Kultur
SBN: 978-91-27-46267-0

Räknare

Rekommenderad räknare: TI 82-84

Bok

Titel: Matematik 5000+ Kurs 3bc Vux Lärobok Upplaga 2021 (finns även i digitalt format)
Författare: Lena Alfredsson, Hans Heikne, Sanna Brodemyr
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 978-91-27-46381-3

Räknare

Rekommenderad räknare: TI 82-84

Bok

Titel: Matematik 5000+ Kurs 4 Lärobok Upplaga 2021 (finns även i digitalt format)
Författare: Lena Alfredsson, Hans Heikne, Lars-Eric Björk, Sanna Bodemyr, Hans Brolin, Patrik Erixon, Kajsa Bråting, Anna Palbom
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 978-91-27-45577-1

Räknare

Rekommenderad räknare: TI 82-84

Bok

Titel: Synpunkt 1b
Författare: Anders Henriksson
Förlag: Gleerups
ISBN: 978-91-40-69260-3

Bok

Titel: Synpunkt 2
Författare: Anders Henriksson
Förlag: Gleerups
ISBN: 978-91-40-69586-4

Bok

Titel: Språkporten – Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Tredje upplagan
Författare: Monika Åström
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 978-91-44-12201-4

Yrkesinriktade utbildningar

Lärare: Pernilla Vidinghoff Alling

Titel: Etnicitet och kulturmöten, elevbok, 2:a uppl
Författare: Tove Phillips
Förlag: Gleerups
ISBN: 9789151102009

Titel: Pedagogikboken
Författare: Louise Sjöstrand
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 9789127455719

Titel: Specialpedagogik 1
Författare: Sonja Svensson Höstfält
Förlag: Sanoma Utbildning
ISBN: 9789152331972

Titel: Hälsopedagogik Elevbok
Författare: Tove Phillips
Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140694225

Titel: Specialpedagogik 2
Författare: Sonja Svensson Höstfält
Förlag: Sanoma Utbildning
ISBN: 9789152316061

Lärare: Sofia Gustavsson

Titel: Barns lärande och växande, elevbok
Författare: Tove Phillips
Förlag: Gleerups
ISBN: 9789151101705

Titel: Pedagogiska teorier och praktiker, elevbok
Författare: Tove Phillips
Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140678294

Titel: Pedagogikboken
Författare: Louise Sjöstrand
Förlag: Natur & Kultur
ISBN: 9789127455719

Titel: Grundläggande vård och omsorg, elevbok
Författare: Sara Eweson, Stina Willquist
Förlag: Gleerups
ISBN: 9789151102023

Titel: Skapande verksamhet, elevbok
Författare: Tove Phillips
Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140678362

Böcker

Titel: Anatomi och fysiologi 1. Fakta och uppgifter
Författare: Gudrun Arvidsson
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14790-8

Titel: Anatomi och fysiologi 1. Digital
Författare: Gudrun Arvidsson
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14391-7

Titel: Anatomi och fysiologi 2. Fakta och uppgifter
Författare: Gudrun Arvidsson
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14487-7

Titel: Funktionsförmåga 1
Författare: Marie Bäcklinder Setterlund, Iréne Larsson
Förlag: Gleerups
Artikelnr: 51104485

Titel: Funktionsförmåga 1. Digital
Författare: Marie Bäcklinder Setterlund, Iréne Larsson
Förlag: Gleerups
Artikelnr: 51106274

Titel: Funktionsförmåga 2
Författare: Iréne Larsson, Marie Bäcklinder Setterlund
Förlag: Gleerups
Artikelnr: 51104492

Titel: Funktionsförmåga 2. Digital
Författare: Iréne Larsson, Marie Bäcklinder Setterlund
Förlag: Gleerups
Artikelnr: 51106304

Titel: Gerontologi och geriatrik. Fakta och uppgifter
Författare: Wallis Jansson, Britt Almberg
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14491-4

Titel: Gerontologi och geriatrik. Digital
Författare: Wallis Jansson, Britt Almberg
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14518-8

Titel: Hälso- och sjukvård 1. Fakta och uppgifter
Författare: Anna Hedlund Leijon, Christina Walldin
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14792-2

Titel: Hälso- och sjukvård 1. Digital
Författare: Anna Hedlund Leijon, Christina Walldin
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14395-5

Titel: Hälso- och sjukvård 2. Fakta och uppgifter
Författare: Nina Bodén, Christina Walldin
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14490-7

Titel: Omvårdnad 1. Fakta och uppgifter
Författare: Gudrun Arvidsson, Anna Hedlund Leijon
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14794-6

Titel: Omvårdnad 1. Digital
Författare: Gudrun Arvidsson, Anna Hedlund Leijon
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14398-6

Titel: Omvårdnad 2. Fakta och uppgifter
Författare: Anna Hedlund Leijon, Monica Rautio
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14519-5

Titel: Psykiatri 1. Fakta och uppgifter
Författare: Nina Bodén
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14793-9

Titel: Psykiatri 2. Fakta och uppgifter
Författare: Nina Bodén
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14483-9

Titel: Psykologi 1. Fakta och uppgifter
Författare: Nadja Ljunggren
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14796-0

Titel: Social omsorg 1. Fakta och uppgifter
Författare: Nina Bodén, Eva Wedman
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14795-3

Titel: Social omsorg 1. Digital
Författare: Nina Bodén, Eva Wedman
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14415-0

Titel: Social omsorg 2. Fakta och uppgifter
Författare: Nina Bodén, Eva Wedman
Förlag: Liber
ISBN: 978-91-47-14488-4

Sidan uppdaterad: 2024-06-17

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida