Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Tre personer i konferenscenter

Näringsliv och företagande i Karlstad

Information och tjänster för dig som är företagare i Karlstad eller vill etablera ditt företag här.

Bild på två personer i ett möte

Företagsservice

Ett möte - vi samlar de handläggare du behöver träffa

Som företagare kan du möta krav kring bygglov, miljö, hälsa och många andra områden. Genom att boka ett möte med oss får du samlad hjälp. Är det en fråga som kräver samordning av flera verksamheter så sköter Företagsservice det och ser till att de handläggare som behövs för ärendet är med på mötet.

Aktuellt inom näringsliv och företagande

Medarbetare levererar varor

Att göra affärer med Karlstads kommun

Karlstads kommun köper varor och tjänster för tre miljarder kronor varje år. Vad innebär det att vara leverantör till kommunen?

Elever på Karlstads Teknikcenter

Karlstads teknikcenter

Kompetensutveckla personalen eller samverka med utbildningssektorn för att stärka kompetensförsörjningen i regionen? Välkommen till Karlstads teknikcenter.

Laddstolpe för elbil

Klimat- och energirådgivning

Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig med opartiska råd kring bland annat solceller, uppvärmning, energieffektivisering och laddinfrastruktur.

Bild från byggarbetsplats

Karlstad växer

Följ projekt från planering till att de så småningom blir verklighet och står färdigbyggda.

Flygbild över Karlstad

Upptäck Karlstad

Arbeta, etablera, besöka, leva och bo? På vår webb Flytta till Karlstad hittar du allt om ett bättre liv i solstaden.

Studenter cyklar genom stan

Skriv på ett lokalt klimatkontrakt

Att skriva på ett lokalt klimatkontrakt innebär att man står bakom målbilden för ett klimatneutralt Karlstad 2030.