Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Nybyggt hus

Inköp och upphandling

Karlstads kommun köper varor och tjänster för tre miljarder kronor varje år. Våra inköp omfattar varor, tjänster och entreprenad inom ett stort antal områden.