Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fakturor till Karlstads kommun

Karlstads kommun tar emot ett stort antal leverantörsfakturor och merparten av dessa är elektroniska fakturor. Här hittar du information om hur vi hanterar fakturor.

Ansluta till e-faktura

Fakturaformat som Karlstads kommun kan ta emot är både Svefaktura och PEPPOL. Ni kan sända fakturor till oss via vår tjänsteleverantör Inexchange AB. Vi har inga krav på testfakturor eller egna kommunikationsavtal, därför är det lätt för er att göra en anslutningsförfrågan mot oss. Karlstads kommun kan även ta emot fakturor via nätverket PEPPOL.

Karlstads kommun PEPPOL-ID: 0007:2120001850
Karlstads kommun GLN: 7362120001859

Har ni frågor kring anslutning mot oss, vänligen vänd dig till Inexchange.

Karlstads kommuns organisationsnummer är 212000-1850.

Generell information om e-faktura

Myndigheten för digital förvaltning, Digg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Single face to industry (Digg, Kammarkollegiet, Sveriges Kommuner och Regioner, Upphandlingsmyndigheten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka e-faktura via vår fakturaportal

För dig som inte har möjlighet att skicka e-fakturor via egna system har vi en fakturaportal hos Inexchange AB, där du kan registrera e-fakturor. Det är enkelt att komma igång och är en lämplig lösning för dig som skickar ett fåtal fakturor.

Även med denna metod uppfyller ni lagkravet om elektronisk faktura till oss eftersom fakturan då blir en e-faktura i rätt format. Här kan man lägga in fakturor både till Karlstads kommun och våra bolag.

Du kan skicka upp till hundra e-fakturor gratis på detta vis. Första gången du ska skicka en faktura behöver du registrera dig.

Pappersfakturor

Du kommer under en tid framöver även att kunna skicka pappersfakturor till oss.

Fakturaadress för pappersfakturor:
Karlstads kommun
Box 5051
650 05 Karlstad

Krav på innehåll i faktura

Det är viktigt att alla fakturor som skickas till Karlstads kommun innehåller nedanstående uppgifter. Om någon av uppgifterna saknas kommer vi eventuellt att returnera fakturan för komplettering innan vi kan betala.

  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Vilken vara eller tjänst som fakturan avser
  • Förfallodatum/betalningsvillkor
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Organisationsnummer/VATnummer/F-skattsedel
  • Bankgiro, PlusGiro, eller bankkonto till vilket betalning ska ske
  • Beställarens referenskod

Obs! Våra referenskoder har alltid sex positioner, inga mellanslag. Fyra bokstäver med versaler och två siffror AAAAnn. Även EXnnnn (det vill säga EX följt av fyra siffror) kan i enstaka fall förekomma.

Fakturor till våra kommunala bolag och förbund

Alla bolag och förbund inom koncernen Karlstads kommun har egna organisationsnummer och tar själva emot och hanterar sina fakturor. Information om hur du sänder fakturor till dem hittar du på respektive webbplats.

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska leverantörer till Karlstads kommun skicka e-faktura.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla köp, oavsett värde, som görs till följd av lagen om offentlig upphandling (LOU) , lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) eller lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ska faktureras med e-faktura.

Inköp som görs av oss, Karlstads kommun, ska därför faktureras med en e-faktura. Fakturor som innehåller sekretessbelagd information omfattas inte av lagkravet. Observera att faktura via e-post, oavsett format, inte är en e-faktura.

Sidan uppdaterad: 2024-05-15

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida