Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Översiktsbild på Karlstad

Karlstads teknikcenter

Vi erbjuder en snabbare väg till jobbet genom utbildningar framtagna tillsammans med näringslivet.

Elev arbetar med en 3D-printer

TE4 erbjuds ytterligare fyra år i Karlstads kommun

Nyligen beslutade Skolverket ett statsbidrag till Karlstads teknikcenter för att bedriva gymnasieingenjörsutbildningen TE4 ytterligare fyra år. En utbildning som tagits fram tillsammans med företagen för att snabbare få ut ingenjörer i arbetslivet.

Om Karlstads teknikcenter