Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

För näringslivet

Tillsammans med er vill vi investera i framtiden.

Uppdragsutbildning

Person mekar med bil

Luftkonditionering i fordon

För dig som vill arbeta med luftkonditioneringsutrustning i fordon utför vi utbildning och examination inför certifiering av AC.

Uthyrning av lokaler

Personer sitter i fotöljer vid ett bord med en bärbar dator

Uthyrning av lokaler

Vid behov har ni som företag, organisation eller myndighet möjlighet att hyra våra lokaler. Lokalerna ger möjlighet till allt från mindre möten i konferensrum till seminarier med tillhörande workshops, event och utställningsmöjligheter.

Utbilda din personal

Som en del av vår verksamhet hjälper vi till att kompetensutveckla befintlig personal i din verksamhet genom skräddarsydda utbildningar. Uppdragsutbildningar är en bra möjlighet att vidareutveckla dig och din personal.

Ta emot praktikanter

Våra utbildningar är framtagna tillsammans med näringslivet för att säkra framtidens kompetens och består av flera praktikperioder för att förankra teoretiska kunskaper i praktiken. För er innebär det en möjlighet att kostnadsfritt ta emot studerande. Vi anordnar även handledarutbildningar.

Delta i ledningsgrupp

Våra utbildningar har ledningsgrupper eller programråd med representanter från näringslivet. Deras uppdrag är att tillsammans med studerande utforma våra utbildningar så att innehållet matchar arbetsmarknadens behov.

Samarbeta med oss

Tillsammans med oss kan du vara med och påverka utbudet och utvecklingen av våra utbildningar i Karlstad. Kontakta oss för att se hur vi kan samarbeta för att kompetensförsörja framtidens medarbetare.

Kontakt

Hör av dig till vår rektor om du har frågor om våra utbildningar eller vill inleda ett samarbete.